Har vi slutat bry oss om andra?


För några år sedan kom det ut en stor amerikansk studie som visade att människors förmåga att känna empati har minskat med 75% i relation till mätningar som gjordes på universitetsstudenter under 70- talet. Resultaten går i linje med mätningar som pekar på en markant ökning av narcissism bland unga. Enligt studien har vi slutat bry oss lika mycket om personer i vår direkta omgivning. Istället för att ge en hjälpande hand beter sig generation snöflinga som prästen och leviten i liknelsen om den barmhärtige samariten (läs Luk 10:25- 37).

I den ständigt växande individualismens anda får vi lära oss att "jaget" är viktigast. Mina behov, "resan att finna mig själv" och mina drömmar är meningen med mitt liv. Strålkastarna riktas mot min egen framgång som jag gärna basunerar på sociala medier för att jag ska få likes och bekräftelse. Alla som kan tänkas stå i vägen för detta eller som inte bidrar till min resa ska bort ur livsflödet.

I Familiaris consortio pratar den helige påven Johannes Paulus II om kampen mellan två konkurrerande friheter, där den ena består av en förvrängd idé av frihet där det egna jagets välbefinnande kommer i första hand på andras bekostnad. Denna så kallade frihet ligger till grund för abort, skilsmässa, missbruk mm.  Den sanna friheten får vi genom att förverkliga Guds plan i vårt liv, genom att ge vårt liv helt och hållet vinner vi livet. Den helige Augustinus beskrev det som en konflikt mellan två kärlekar "Kärlek till sig själv som går så långt att den föraktar Gud". Väljer man att sätta sig själv först, att älska sig själv mest såsom samhället uppmuntrar oss till, så gör man ingen plats för den självutgivande kärleken.


Carolina skrev så fint i sin text "Egoism"
"Men är man kristen kan man inte vara sin egna gud. Det är inte vi som dikterar livsreglerna i våra egna liv. Som kristen bör man alltid i första hand finnas för sina medmänniskor, och leva ett liv i kärlek till dem. Vi ska bära varandras bördor, och göra allt gott för de minsta i samhället. Som kristen flyttas fokus bort från dig för att istället riktas till Gud;"
- Pipo