Jesu besegran över DödenNär påskens vackra men samtidigt mörka mysterium nu allt mer närmar sig, uppstår de mest
mänskliga av mänsklighetens frågor om lidande. Varför råder det inte endast godhet och frid?
Det får oss att reflektera över varför så mycket lidande existerar överhuvudtaget, det så kallade
teodicéproblemet som har samlevt tillsammans med kyrkans existens ställer sig frågan varför en
allälskande fader, Gud och herre kan tillåta lidande, lidande vi bevittnar varje dag. Vare
sig det är en familjemedlem eller en nära vän gör det lika ont i hjärtat varje gång vi hör att någon
inte längre är en del av denna jord utan endast lever kvar i våra minnen. Som kristna måste vi vända
oss till vår herre Jesus Kristus.
“När Herren såg henne fylldes han av medlidande med henne och sade: Gråt inte."  Luk 7:13.
Kära kristna bröder och systrar, vi har ett himmelrike som väntar oss, ett himmelrike som inte går att beskriva med ord, så obeskrivligt att Kristus själv använde sig av bilder för att våra
enkla och begränsade förstånd skulle förstå.

“Och han sade: Vad skall vi likna Guds rike vid? Vad skall vi använda för bild? Det är
som ett senapskorn, som är det minsta av alla frön här på jorden när man sår det, men när det har såtts skjuter det upp och blir större än alla örter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga.” Mark 4:30-32
“Med himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor. Om han hittar
en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den.” Matt 13:45-46
Som kristna måste vi även förstå att döden är oundviklig, så oundviklig att vår herre Jesus
Kristus genomgick den. Han uthärdade den, bar korset på sina axlar och var stark i sina
svagaste stunder, han vann och besegrade döden. Just eftersom att den är oundviklig kan det även
bli dags för oss att växa som människor och tänka efter. Hur vill vi lämna denna jord, vill vi
påverka människor och vara ett ljus för andra? Hur vill vi att vårt eftermäle ser ut? Hur vill vi
att våra nära och kära talar om oss och minns oss?

Frågan om lidande kommer leva vidare, ännu finns det inget tillfredsställande svar på frågan
varför små oskyldiga barn lider och dör av svält, men just därför ber och hoppas vi att vi får möta
och ansluta oss till dessa människor i himmelriket. Gud är god, Gud är rättvis, ära honom och
hoppas.

                                                                                                                               -William Josef Kaplan