Gör som påven - Fasta och be på fredag!Den 4 februari, under påvens sedvanliga Angelus, uppmanade påve Franciskus alla, troende som icketroende, att fasta och be för fred i världen under fredagen den 23:e februari, och då med tanke speciellt på Sydsudan och Kongo-Kinshasa.

Enligt Dagen, ansluter sig även biskop Anders Kardinal Arborelius till initiativet och inbjuder nu alla katoliker i Sverige att göra det samma:

Det fruktansvärda kriget i Kongo rasar år ut och år in och ingen lösning tycks finnas mänskligt sett. Därför ber påven de troende om förbön och fasta, om medkänsla och offer, inte minst i fastetiden.

Konflikten i Kongo har pågått i flera decennier med ingen ljusning i sikte medan konflikten i världens yngsta land Sydsudan, enligt FN, är en av de värsta mänskliga kriserna i modern tid.

Biskop Anders tillägger:


Vi blir så lätt avtrubbade när våld och förtryck, krig och konflikt ständigt dyker upp på den kollektiva näthinnan. Att efterfölja den lidande och korsfäste Kristus måste också väcka vårt medlidande med den lidande mänskligheten och driva oss till bön och handling.