10 bibelcitat om styrka

Alla hamnar vi i situationer där vi behöver en hjälpande hand för att ta oss igenom en jobbig situation i livet. Här är 10 bibelcitat som kan ge en extra boost när du behöver det som mest: 

* Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. - Fil 4:13

* Herre, förbarma dig över oss, till dig står vårt hopp. Var vårt stöd varje ny dag, vår hjälp i nödens stund! - Jes 33:2

* Han ger den trötte kraft, den svage får ny styrka. - Jes 40:29

* Jag är bedrövad och gråter, res mig upp, som du har sagt. - Psalm 119:28

* Men han svarade: ”Min nåd är allt du behöver.” Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark. - 2 Kor 12:9- 10

* Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden, som aldrig svikit. - Psalm 46:2

* ”Gå nu hem och njut av god mat och sött vin och dela med er åt dem som inte har kunnat förbereda någonting. Ty denna dag är helgad åt vår Herre. Var inte bedrövade. Den glädje Herren ger är er styrka.” - Neh 8:10

* Men du, Herre, dröj inte långt borta, du min styrka, skynda till min hjälp! - Psalm 22:20

* men de som litar till Herren får ny kraft, de får vingar som örnar. De springer utan att bli trötta, vandrar utan att mattas. - Jes - 40:31

* Herren, min härskare, är min styrka. Han gör mig snabbfotad som gasellen, och jag kan löpa över bergen. - Hab 3:19