Katolska Kyrkan och den västerländska civilisationen

Tror du att medeltiden var en mörk, inskränkt period utan vetenskapliga framsteg? Tror du att Kyrkan ofta stått i vägen för utveckling? Tror du att de värderingar som byggt upp vårt samhälle inte har så mycket med kristendomen att göra? Då tror du fel!

Dessa och flera andra föreställningar motbevisar den katolske historikern Thomas E. Woods i sin bok Katolska Kyrkan och den västerländska civilisationen. På punkt efter punkt argumenterar han för att Katolska Kyrkan som byggt västerlandet så som vi känner det, och att grundstenarna till denna civilisation lades under den kristna medeltiden snarare än under antiken.

Boken tar avstamp i den kollaps Västeuropa upplevde efter Romarrikets fall, och beskriver hur Katolska Kyrkan med sin internationella och enhetliga struktur blev hörnstenen i den nya civilisationen. Under flera århundraden var det Kyrkan som drev all utbildning och forskning (Kyrkan var till exempel med och grundade universiteten). I klostren skrevs böcker och kunskap från antika författare bevarades och utvecklades. Han beskriver också hur den kristna tron uppmuntrar till utforskande av skapelsen, vilket banar vägen för vetenskapliga upptäckter.

Inte minst ägnas en stor del av boken åt hur de kristna värderingarna färgat hela vårt sätt att tänka. Tanken på ett individuellt människovärde, som de flesta idag ser som en självklarhet och som deklarationen om de mänskliga rättigheterna bygger på, var inte vanligt bland förkristna i Europa. Kyrkan stod också för fattigvården (något som inte fanns tidigare), och gör det än idag i vissa länder.
Kort och gott så är Katolska Kyrkan och den västerländska civilisationen ett måste för alla som är intresserade av europeisk historia och som vill veta hur viktig kristendomen varit för världen!

- Märta

Märta har även skrivit "Forskning på embryon"