8 tips för en stressad katolik

Gud har kallat mig till ett stressigt liv. Jag går tredje året av läkarlinjen i ett av Polens tuffaste universitet. Det är känt i hela landet för sin usla behandling av studenter. Det visste inte jag. När jag flög ner för tre år sen från mysiga Sverige hade jag ingen aning vad som väntade mig, var lite nervös och väldigt positivt inställd. När jag flyger ner nu vet jag vad som väntar mig och är lite positivt inställd (det kallas hopp) och väldigt väldigt nervös. Att vara där är ibland som att se ondskan i ögonen.
Jag vet vad kronisk stress är, tro mig. Jag vet också hur man kan leva ett rikt kristet liv i denna stress. Här är mina bästa tips.

1. Urskilj om detta är din kallelse
Du måste vara säker att det är din kallelse. Tre kriterier jag brukar efter är: kan jag tänka mig att göra någonting annat och har jag möjlighet att göra detta? Vilken påverkan har detta mitt böneliv och min tro? Kan jag se slutet denna stress?
Om
du är helt säker att du är precis där du ska vara och att din relation med Gud blommar och att det hela kommer att ta slut någon gång kommer du att hitta krafterna att stå ut.
Fråga
gärna andra människor om råd men bara du i ditt hjärta kan avgöra vad du är kallad att göra. En ordenssyster frågade mig en gång varför jag bara inte kunde byta studier. När jag hörde det gjorde hela mitt inre uppror, jag var 100% säker att även om det är svårt är det ändå här jag ska vara. Den systerns fråga har gett mig motivation och styrka i flera år.

2. Be
Be om hjälp med det du måste göra och be om inre och fysisk styrka. Be till Gud. Be också alla du kan om förbön: helgon (jag är VIP nu hos den heliga Rita och den helige Judas Taddeus), ärkeänglar, skyddsänglar, själar i Skärselden, livs levande människor. Sjung Taizélåtar.
Här
är en bön jag hittade i år som har hjälpt mig otroligt mycket för det känns som om hela Himlen är med mig:
God, our Lord, King of ages, All-powerful and All-mighty, You Who made everything and Who transform everything simply by Your will. You Who in Babylon changed into dew the flames of the ‘seven-times hotter’ furnace and protected and saved the three holy children. You are the doctor and the physician of our soul. You are the salvation of those who turn to You. We beseech You to make powerless, banish, and drive out every diabolic power, presence, and machination; every evil influence, malefice, or evil eye and all evil actions aimed against Your servant [name of person/s]. Where there is envy and malice, give us an abundance of goodness, endurance, victory, and charity. O Lord, You Who love man, we beg You to reach out Your powerful hands and Your most high and mighty arms and send the angel of peace over us, to protect us, body and soul. May he keep at bay and vanquish every evil power, every poison or malice invoked against us by corrupt and envious people. Then, under the protection of Your authority may we sing, in gratitude, ‘The Lord is my salvation; whom should I fear? I will not fear evil because You are with me, my God, my strength, my powerful Lord, Lord of peace, Father of all ages."
Yes, Lord our God, be merciful to us, Your image, and save your servant [name of person/s] from every threat or harm from the evil one, and protect him/her by raising him/her above all evil. We ask You this through the intercession of our Most Blessed, glorious Lady, Mary ever Virgin, Mother of God, of the most splendid archangels and all Your saints. Amen!

3. Läs Bibeln
Överge inte Bibeln bara för att du inte har tid. Du hinner. Läs den varenda dag. I tider av kris finns inget som hjälper mig mycket som psalmerna. Psalm 131 är en riktig pärla.
Psalm 131
En
vallfartssång av David.
Herre, jag är inte övermodig,
har
inga stolta later.
Jag
ägnar mig inte åt stora ting,
åt
det som övergår mitt förstånd.
Nej,
jag har lugnat och stillat min själ, jag är som ett litet barn,
som barnet i moderns famn. Hoppas Herren, Israel, nu och för evigt.

4. Du måste till Mässan.
Eukaristin och Guds frid i välsignelsen är vad som kommer att hålla upp dig hela veckan. Om ditt liv gör att du inte hinner till söndagsmässan måste du än en gång fundera över punkt nummer 1: hur påverkar min livsstil min relation med Gud? Jag pratar inte om speciella yrken med söndagsjourer vilket är en helt annan grej man kan till Mässan på lördagskvällen till exempel. Jag pratar om människor som tycker att de har mycket att göra att de inte hinner till kyrkan. Du hinner. Om inte, ändra ditt liv att du hinner.

5. Din stress är till för Gud, inte tvärtom
Se den svåra situationen som ett offer till Gud. Du lever i denna stress för att den är en del av din kallelse. Ha ögonen målet, vilket är helighet. Stress, precis som lidande, är ingenting som är bra i sig självt men vi kan använda det till att bli heliga. Gud är inte till för att hjälpa dig i stressen att du kan göra mer och hinna mer. Han hjälper dig med det du behöver åstadkomma för att leva ett heligt liv. Om jag behöver klara mina studier för att bli helig kommer Han att hjälpa mig, annars gör han med mig som han gjorde med den heliga Elisabeth Hässelblad, avbryter mina studier och skickar mig till att bli världens häftigaste nunna och stå emot nazister. Eller något annat.

6. Läs Livet Måste Ha Mening av Victor Frankl
Jag vet att du inte har tid men den är tunn. Victor Frankl var en judisk psykiatriker som överlevde Auschwitz. Under tiden i lägret undersökte han den inre kraften hos människor som får dem att överleva extrema förhållanden. Han fann till exempel att människor som hade en mening med sina liv inte begick självmord. Otrolig bok, otrolig människa, otroliga fynd, läs den!

7. Låt din själ vara stilla
Ha fasta principer. Min huvudprincip är att Gud och människor kommer först. När det känns som om allt omkring dig är kaos ska din själ vara hårt rotad i dina principer att den inte rycks med. Låt inte stressen bli orsak till att du till exempel slutar respektera människor eller sårar andra. Ha ett välformat samvete (formas bäst genom regelbunden bikt) och gör aldrig saker som strider mot det. Din kropp kan springa runt men ditt hjärta ska vara ett och samma ställe hela tiden.

8. Vila
Till och med Gud vilade. Urskilj noggrant ifall din stress är ett naturligt resultat av yttre omständigheter eller om du själv stressar upp dig och hittar tusentals av uppgifter att göra. Om du inte kan vila och bara springer runt fastän du har ledigt bör du undersöka detta närmare. Är det någonting inom dig själv som du försöker undvika? Har du skuldkänslor när du inte arbetar 24/7? Har du inga intressen förutom arbete? Lär dig att vila. Du måste vila. Utbrändhet är inte bra för din fysiska hälsa, din psykiska hälsa, dina relationer och din relation med Gud. Något med sådana effekter kan möjligtvis inte vara din kallelse.

Hoppas dessa tips hjälper. Avslappningsmetoder, kamomilltevarma bad och promenader hjälper bara till en viss grad. Vad som bär en människa är en funnen meningsfullhet i det han eller hon måste utstå eller göra. Som katoliker behöver vi inte söka länge efter meningsfullhet, meningen för alla oss är att bli helgon.
Gud välsigne ditt stressiga liv! 


Paula