Vem vågar vara kristen, upp med en hand?


Allt sedan Jesu tid har kristna blivit förföljda och förlöjligade för sin tro. Open Doors kom i dagarna ut med en rapport som visar hur kristna utsätts för misshandel och dödshot här i Sverige. Det är en dyster läsning där citat som denna dyker upp:
En gång sa de att min dotter inte får äta i matsalen utan sjal om hon vill behålla huvudet. En annan gång sa de att min son inte får ha kors så att det syns, om han vill behålla hälsan.
I Sverige, om man bortser från flyktingsboenden, utsätts vi vanligtvis för en annan typ av förföljelse. Vi blir inte bli korsfästa, misshandlade, sålda på slavhandel eller halshuggna som ISIS gör med våra syskon i Mellanöstern och andra delar av Asien. Här förlöjligas, kategoriseras och fanatiker stämplas vi istället. Vi förlorar vår pondus som troende kristna. Detta i relation till bristande katekesundervisning och böneliv i familjen får många unga att vackla i tron. Många känner sig olustiga inför att göra korstecknet inför en måltid i matsalen eller på jobbet. Och vissa överger tron helt och hållet, för att man saknar djupare förståelse av kyrkans lära samt för att det helt enkelt är enklare att tillhöra majoriteten.

Vem vågar vara öppet kristen när man läser hur Ellinor Grimmark behandlas både öppet i media, där Cissi Wallin på nyhetsmorgon sade att man bör abortera abortmotståndare retroaktivt vilket fick nyhetspanelen att skratta till kommentarer på sociala medier där man önskar att någon skjuter henne i nacken. Världen idag granskade 300 kommenterar under ett facebookinlägg som Aftonbladet delade om Ellinor, och kom fram till att utav 300 kommentarer var 273 rent ut hatiska. Till och med hennes barn fick utstå blickar och kommentarer i skolan. Nu har familjen flytt landet.

Många håller tyst när man pratar om religiösa i negativa termer och så småningom till och med låter sig övertygas om dem. Vi ger vika för våra värderingar och Jesu lära för att inte betraktas som fanatiska, fåniga och trångsinta. För ligger det inte människans natur att vilja bli omtyckt, att ingå i en gemenskap? Säkerligen måste Jesus ha förståelse för detta?
Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. - Rom 12:2
Läser vi Bibeln närmare adresserar Jesus detta ämne flera gånger. Jesus säger till oss:
Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. - Matt 16:24
Den som inte tar sitt kors och följer efter mig är inte värd att tillhöra mig. - Matt 10:38
Men den som förnekar mig inför människorna, honom skall jag förneka inför min fader i himlen. - Matt 10:33
Således är Jesus väldigt tydlig, om vi är genuina med vår tro och vilja att kalla oss kristna så måste vi stå för det. Låt er inte övertygas att tro är något som måste in i ett skåp och endast får viskas i det dolda med likasinnade. Våga tro på Gud inför dina ateistiska klasskamrater/vänner/kolleger på jobbet. Våga dela artiklar eller bibelcitat på sociala medier utan att oroa dig för vad dina vänner ska tycka. Våga för Guds skull stå upp för allas rätt till liv, framförallt de ofödda, offentligt även om det leder till att du angrips, smutskastas och mobbas.

Vi kan inte leva ljumma i ett samhälle som förgriper sig på de allra minsta, som förlöjligar Jesus på en daglig basis via diverse medier. Vi måste våga ta striden, vi måste tända vår kämparglöd likt kopterna i Egypten. Dagen efter att en massaker ägt rum, december 2016, samlades kristna kopter och skrek ut trosbekännelsen. De riskerar sina liv för Kristus, vad riskerar du?
Om världen hatar er, kom då ihåg att den har hatat mig före er. Om ni tillhörde världen skulle världen älska er som sina egna. Men nu tillhör ni inte världen, utan jag har kallat er ut ur världen, och därför hatar världen er.- Joh 15:18-19
Vem vågar vara kristen... Upp med en hand!

- Mirjam