Varför kristna ska undvika Yoga!


Yogans bokstavliga betydelse innebär att binda sin vilja till "kundalini" (en yoga form), och upphöja den till guden Shiva (hinduisk gud) för att på så viss få uppleva sitt "sanna" jag. Alla vägar av yoga är sammankopplade som grenar av ett träd. Ett träd med rötter som faller in i samma områden i den andliga världen.

Yoga framställs av media och av yoga-utövarna i Väst som en blandning av träning och återhämtning för att uppnå ett inre själsligt välmående och kroppslig styrka. I sitt klassiska sammanhang är yoga en mångfaldig disciplin. Det centrala i yogan är att uppnå ett andligt mål och i dess hinduiska ursprung ska det förstås som en andlig disciplin. Från början av 1900-talet har dock avkopplingsaspekten börjat att dominera, när Yogan har blivit en anpassad exportprodukt till oss i Väst.
Om vi tittar på Bhagavad Gita som är Hinduismens heliga skrift, har varje kapitel rubriken "Yogan av Någonting-eller-Annat". Jag väljer att fokusera vid yogans fem grundstenar.

1) "Karma Yoga" är yoga genom arbete för att föda fram frigörelse och uppnå ett tillstånd av där du gör jobbet och ändå är i full sinnesro. Det finns en fras i Bhagavad Gita som talar om "jobba i arbetslöshet" och om "arbetslöshet i arbetet". Dessa motsägelser ska förverkligas i den hinduiska vardagen. Detta är själva Karma Yogan.

2) "Jnâna Yoga" är yoga av sann kunskap, detta är intellektets övning i olika former - för att kunna skilja sanning från lögn, okunnighet från upplysning osv.

3) "Bhakti Yoga" som är den mest populära yoga formen i Indien, strävar mot att du ska uppnå enkel hängivenhet och kärlek till din valda gudom eller till de olika gudarna i allmänhet. (Inom Hinduismen tillber man ett myller av gudar)

4) "Raja Yoga" är en mycket avancerad form av mental och psykosomatisk kontroll av din kropp.

5) "Hatha Yoga", är den yoga form som sannolikt är mest populär i väst, fokuserar på att komma i fysisk form, sträcka ut kroppen och få kontroll över din kropp.

I dagens hedniska Väst är det alltså många som tror att yoga bara handlar om fysiska övningar, om att lära sig att ”slappna av” och att tömma sinnet på intryck. Den tanken skulle aldrig ha slagit dåtidens antika "rishis" (de som praktiserade yoga för tusentals år sedan).

Själva föreställning att ”nollställa sig” och tömma sinnet på tankar och idéer är något djupt okristet som varken Den Heliga Skrift eller Kyrkans fäder uppmuntrar till, tvärtom. Fokus under den kristnes bön och meditation ska alltid vara på Kristus och på det som Han vill kommunicera till oss i tystnaden i vårt inre böneliv.  De många kristna som tyvärr utövar yoga hävdar ofta felaktigt att yogan kan föra dem närmare Kristus. De kristna upplever sig få andliga visioner under yoga meditationen som de felaktigt tror kommer från Gud medan de i själva verket samtalar med Hinduismens andevärld. Satan uppträder som bekant som en "Ljusets ängel".
Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. Ni har ju dött, och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. - 2:a Kol 3:2-3
Den inom ortodoxin välkände fader Serafim säger följande om främmande österländsk meditation:
Anyone who believes that the agnostic, pagan experience of Zen can be used for a "contemplative renewal within Christianity" surely knows nothing whatever of the great contemplative tradition of Christianity, which presupposes burning faith, true belief, and intense ascetic struggle. How many sincere, misguided false prophets there are in the world today, each thinking he is bringing benefit to his fellow men, instead of an invitation to psychic and spiritual disaster!
Vad har då Kyrkan att erbjuda de unga Kristus trogna för att kunna fokusera sitt ofta oroliga inre? Jag har tre praktiska hjälpmedel som jag varmt vill rekommendera.

1) Rosenkransen är en nära 1000 år gammal meditativbön inom den västliga Katolska Kyrkan som fokuserar på Kristi liv vid sidan om Hans moder, Jungfru Maria. Bönen underlättas av att fokusera på en ikon (helgon porträtter som är målade under djup bön/meditation). Rosenkrans liksom vackra ikoner går att köpa i ”Lilla Therese bokhandel”.

2) ”Jesus-bönentillhör Öst Kyrkans böneskatt. Upprepande av Jesu namn är en av de äldsta och mest dyrbara böneformen.
Herre, Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig. - Matt 15:22
Denna bön, hämtad från Matteusevangeliet, har kommit att kallas Jesusbönen och kan bedjas under dagens alla omständigheter. Jesusbönen utgör ett av de enklaste och säkraste sätten att gå bönens väg i Kristi efterföljd. Görs gärna med hjälp av en ikon.

3) Sakramental tillbedjan - då tillbeds och äras den i Sakramentet närvarande Kristus under bön och sång (Tantum Ergo). Prästen avslutar med en högtidlig välsignelsen över församlingen med det heliga sakramentet.

- Andrès