Tro utan gärningar är död!


Vi kan inte deklarera vår tro med hjälp av ord, vi behöver handlingar. När man bara talar om Gud eller tillkallar Hans Heliga Namn, ges det inte en försäkran om frälsning – man måste även göra någonting.
Tron utan gärningar är död - Jak 2:26
Bön består inte av magiska ord som per automatisk leder till önskad effekt. När du säger att Gud är din Herre betyder det att du hängiver dig själv till Honom, du underkastar dig Guds välde och du lever i enlighet med Guds vilja. När du uttrycker att Gud är "min Herre" betyder det att du lyssnar på Guds ord och införlivar dem genom handling.

Till var och en av oss talar Gud. Han talar till oss många gånger per dag. Guds ord är full av visdom och kärlek. De har en väldig kraft. Kan man inte lita på Guds ord? Om vi tar emot Guds ord till vårt hjärta då vi kan bygga vårt liv på en stark grund.
Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte, eftersom det var byggt på berggrund – Matt 7:24-25
Att acceptera eller förkasta dessa ord bär med sig en välsignelse eller en förbannelse. I femte Moseboken står det att Gud sade:
Se, jag ställer er i dag inför välsignelse och förbannelse: välsignelse om ni lyder Herrens, er Guds, bud, som jag i dag ger er, förbannelse om ni inte lyder Herrens, er Guds, bud utan lämnar den väg jag i dag befaller er att gå och i stället följer andra gudar, som ni inte känner. - 5 Mos 11:26 - 28
Ibland tror man snarare på människor än Gud. Men när det kommer en stund då hela livet faller ihop, kommer ångern. Man ser att man byggde sitt liv på sanden, på en mänsklig illusion.

Det var så för syster Margareta Mehrens. När hon var 15 år hade hon gått med i den nazistiska ungdomsorganisationen. För henne och för hennes kamrater var Adolf Hitler en idol, en förebild och en auktoritet. Med tiden fick hon klart för sig hur verkligen var, vad Hitler hade gjort. Det kom som en chock för henne. Hon hade insett att Hitler inte var en speciell landsledare utan en mördare. Det resulterade i att slutade tro på andra människor, på Gud och på hela världen.

En dag bröt Margareta ihop och tänkte att hon skulle testa be Gud om hjälp:
Gud, om du finns, ge mig ett litet tecken. 
Hon väntade inte passivt på svar utan sträckte sig efter Bibeln och läste hela. Det lämnade inte intryck på henne, så hon läste det igen, och fick liknande resultat. Bibeln åkte upp på hyllan, tills en natt då hon fick en känsla att hon måste slå upp Bibeln. När hon började läsa fick hon plötsligt en uppenbarelse. Hon skriver:
Något hände med mig när jag läste Jesu ord. Jag var säker på att han finns. Jag visste att han är här, även om jag inte kunde se eller höra honom. Jesus var mer verklig för mig än allt som omgav mig- möbler, böcker, blommor. Jag kände mig inte längre ensam, mitt liv ledde mig inte in i en återvändsgränd. 
Några år senare skulle bli hon nunnan i Franciskusorden. Idag är syster Margareta Mehren en missionär i Sydafrika, där hon undervisar i en katolsk skola. Hon hittade meningen med livet när hon byggde sin grund på Guds ord.

Det räcker inte med att bara lyssna till Jesu ord. För att låta dem utgöra grunden för en komplicerad byggnad (vårt liv), måste vi använda dem, införa dem i handling.
Tron utan gärningar är död, skriver Helig Jakob i sitt brev. På vilket sätt inför vi Guds ord i handling, vad måste vi göra?

För det första behöver vi ta Guds ord till hjärtat och fundera över dem och hitta sätt för hur de kan verka. Hand i hand med bön måste gärningarna göras. Det räcker inte att be för hälsan när du fortfarande röker cigaretter eller har problem med alkohol. Om du vill vara en god katolik, en Jesu lärjunge, behöver du kämpa med dig själv, varje dag bör du sträva efter att bli en bättre människa och ständigt omvända dig.

Guds ord är full av kärlek. Sträva efter att låta dem göra dig en god människa! Bli full av kärlek till andra! Bli en person som inte grälar med andra, som vänder bort från synd genom att försöka leva ett heligt liv.

Bygg inte ditt livshus på sand som består av svaga korn som är pengar, makt, jakten efter ett framgångsrikt arbete. Kristi lärjungarna bygger sitt hus på Gudsklippan, utan hänsyn till det att det kan bli svårt.

Helige Ignatius sade :
Lord Jesus Christ, take away my freedom, my memory, my understanding, and my will. All that I have and cherish you have given me. I surrender it all to be guided by your will. Your love and your grace are wealth enough for me. Give me these, Lord Jesus, and I ask for nothing more. Amen. - St. Ignatius Loyola (1491-1556)

Och du? På vad bygger du huset? På ostadig sand eller på en stark klippa?