Åsiktsfriheten kränks i de mest demokratiska institutionerna

Skolan i Sverige är en plats där alla ska känna sig välkomna och där alla ska få uttrycka sina åsikter. Trots denna självklarhet blir elever i Uppsala utsatta för personangrepp på grund av att deras åsikter sticker ut från strömmen.

Ungsvensk, SDs ungdomsförbund, var på besök på Katedralskolan Uppsala tisdag den 22 mars 2017, för att prata, diskutera och svara på frågor. Föga oväntat samlades en stor mängd ungdomar kring dem för att göra det Ungsvensk var ute efter, att prata, diskutera och ställa frågor. Efter ett tag blev stämningen dock hetsig. Elever började tillslut riva sönder deras informativa lappar, försöka välta deras monter, och det hela kulminerade i att en elev skrek ”RASIST” upp i ansiktet på en annan elev som frågade varför man rev sönder ett demokratiskt partis lappar. Så långt har det gått. Åsiktsfriheten har i sina stunder bytts ut mot hets och grova kränkningar. Dessutom mot en person som ifrågasätter icke-demokratiska handlingar.

Detta är en följd av att människor inte får diskutera känsliga frågor offentligt. Invandring, abort och transsexualitet är exempel på ämnen som många inte vill diskutera, å ena sidan för att dem tycker att frågorna är så självklara att alla borde tycka lika. Annars är man rasist, sexist eller transfob. Å andra sidan för de inte håller med de ”populära” åsikterna (att abort är självklart, att fri invandring är en demokratisk rättighet och att transsexualitet är givet). Att folk inte vågar uttrycka sina åsikter orsakas av att man inte diskuterar känsliga frågor och därför saknar de en plattform att diskuteras på.
När människor inte tänker själva utan följer strömmen och den ”självklara” åsikten uppstår ofta en kraftig reaktion när de får höra åsikter som går emot det normativa. Ofta blir resultatet våldsamt med taktiker såsom personangrepp och svordomar. Istället för att ha en sansad diskussion där man förklarar sin åsikt och lyssnar på vad sin motpart säger uppstår en konflikt. Själv har jag fått ta emot verbala anfall på grund av min ställning till abortfrågan. När jag personligen vill tala om ämnet och höra vad andra tycker uppstår en prekär situation när andra stänger dörren till denna demokratiska självklarhet, diskussionen.

Hur ska man då kunna hävda att demokratin råder? Speciellt i skolan, en plats för lärande, får vissa elever höra att dem inte för tänka som de vill. En åtgärd mot detta, som dessutom skapar en trygg plats för åsiktsutbyte, är debattföreningar. På Katedralskolan finns en nystartad Debattklubb som startades av några modiga elever som tycker att alla borde ha rätt att uttrycka sin åsikt, oavsett vilken den är. Denna klubb bidrar till en demokratisk stämning och en plats där alla kan känna sig trygga. Tyvärr är det sorgligt att elever måste ta demokratin i egna händer för att säkerställa en demokratisk värdegrund.

- Klemens