Påve Franciskus har utnämnt ärkebiskopen James Patrick Green, titulärärkebiskop av Altinum, till apostolisk nuntie för Sverige och Island. Ärkebiskopen Green är född i USA och har senast tjänstgjort i Peru. Som nuntiaturråd tjänstgjorde han vid nuntiaturen för de nordiska länderna (då belägen i Köpenhamn) och som nuntie har han tidigare tjänstgjort i Sydafrika.

Apostolisk nuntie är den benämning som används för att beskriva en diplomat av ambassadörs rang utsedd av den Heliga Stolen. Ordet "nuntie" kommer från latinet "nuntius" som betyder "sändebud". I diplomatiska sammanhang använder man inte begreppet "Vatikanstaten" utan "Den Heliga Stolen". Den Heliga Stolen upprätthåller diplomatiska förbindelser med 174 stater.

Ärkebiskop Green kommer även att tjänstgöra som nuntie i Danmark, Norge och Finland men man väntar fortfarande på godkännande från de tre ländernas regeringar.

Igår kom domen från Arbetsdomstolen som bedömde att Ellinor Grimmark inte utsattes för diskriminering av sin arbetsgivare, när de skällde ut henne för att ha uttalat sig kritisk mot abort. Hon erbjöds av arbetsgivaren att få gå i "terapi" för att hantera sitt motstånd mot att döda barn.

Svenskmedia är nu i extas men beslutet var väntat och nu kan man äntligen driva vidare frågan till Europadomstolen.

Reaktioner som har haglat ner mot Ellinor för att hon vågar stå på sig är rentav skrämmande. Inte bara attackeras hon i media med jämna mellanrum utan personer letar faktiskt upp hennes privata facebooksida för att spy galla. Man skriver alla möjliga vidriga kommentarer och får en hel del likes för sitt hat.

Var är alla som kämpar för livet? Varför stödjer inte fler henne öppet? Jag vet att ni finns där! Dra upp huvudet från sanden och våga stå upp för någonting. Snart är det dina rättigheter som står på spel!

Stöd Ellinor!

- Pipo
Jag har i ca 5- 6 år varit månadsgivare hos "Läkare utan gränser". Det är en organisation som hjälper många och jag har aldrig reflekterat djupare kring organisationens arbete tills en kvinna i ett inlägg i Sveriges Unga Katoliker lade upp välgörenhetsorganisationer som stödjer eller verkar för abort.


En enkel sökning på Läkare utan gränsers hemsida senare så fick jag det bekräftat:
"Läkare Utan Gränser har som policy att tillhandahålla preventivmedel och säkra aborter som en del av våra insatser som rör kvinnors och flickors hälsa." 
Nu har jag istället sökt att bli månadsgivare hos Caritas, en organisation som gjorde mycket gott under inbördeskriget i Libanon och än idag gällande flyktingsituationen. När jag pratar med kollegor på jobbet som kommer från alla möjliga länder så verkar det som att Caritas har kunnat genom kyrkan ta sig till naturkatastrof- och krigsdrabbade områden på ett sätt som få andra hjälporganisationer har lyckats med. Och idag när det pågår en fruktansvärd svält i Sydsudan är Caritas en av få som aktivt bedriver en insamling.

På deras hemsida skriver de:
Alla bidrag som kommer in till Biståndskontot 900-4789 går vidare till dem som behöver hjälp, utan att vi gör några avdrag.
Vill du bli regelbunden månadsgivare genom autogiro kan du kontakta kanslisekreterare Marija Kedzo på telefon 08 - 50 55 76 74 eller via e-post på adress: marija.kedzo@caritas.se.

Tillsammans kan vi göra världen bättre, det gäller bara att göra ett medvetet val så att vi stödjer livet istället för döden.

- Pipo