Prästen som räddar liv på Medelhavet


Fader Alberto Gaton var kaplan på ett spanskt fartyg som kämpar mot människohandel i Medelhavet. Inom loppet av nästan fem månader lyckades hans  rädda mer än 3.000 personer.

"Sjuttio procent av dem är kristna som flyr från förföljelse i sina hemländer", sade fr Gaton i en intervju med CNA. De flyr från förföljelse, från Boko Haram i Nigeria, andra terroristgrupper och misär i deras länder. Vidare sade han "Det är de fattiga som går ombord i hopp om att nå Europas kuster och som många gånger hamnar på havsbotten."

"Vilken plats denna värld har kommit till genom hjärtats ondska, som när Gud glöms bort är i stånd med att sända små barn, gravida kvinnor och spädbarn i uppblåsbara båtar som är som skokartonger, flytande kistor och med inget annat öde än att antingen bli räddade eller förloras. "

"Tack vare Gud, har vi kunnat rädda alla båtar vi var ansvariga för, även om vissa av dem var i mycket dåliga skick." Men det är inte alltid alla som åker i båtarna lyckas överleva.

Vid ett tillfälle bad en gammal kvinna som hade räddats honom att välsigna henne och flickan hon bar. Föräldrarna till den lilla flickan hade försvunnit innan undsättning och nu var det den gamla kvinnan som tog hand om henne. "Hon bad mig bara att välsigna dem. Vi bad tillsammans i sjukstugan".  Fr. Gaton tillade att för det mesta ber människor inte om materiella saker utan de vill bara ha en bön, ett leende.


Fr Gatons uppdrag på Medelhavet är nu avslutat, men fram till januari 2017 firade han mässan varje dag på fartyget. Eftersom det inte fanns något kapell firades det ofta på däck om vädret tillät.  Varje dag bads även aftonbön, som alla inkl. ateister deltog i när det var storm ute i havet eller om de hade någon sjuk släkting. Under de månader de befann sig ute till sjöss hann flera gå till sin första kommunion, några gifte sig och en del påbörjade konfirmationsundervisning.
"Jag säger alltid att i havet blir ateister agnostiker; agnostikerna bli icke-praktiserande katoliker och icke-praktiserande, åtminstone för en stund börjar praktisera sin tro. Det är min erfarenhet."