Män, var ett ljus i världens mörker

Världen idag lider av att många män, både unga och gamla, inte är män av heder där de står upp för det vi tror på, inte är män av trohet när vi måste vara trogna, men framför allt inte är män av kärlek när vi måste älska. Enkelt sagt måste vi vara män av Kristus som visar världen vad det innebär att vara män. Den ändlösa kärleken jag fått erfara av min mor och systrar har fått mig att inse att kvinnor är mycket bättre på att visa kärlek än oss killar medan vi tyvärr kanske är bättre på att visa de ytliga attraktionerna.

Hur blir vi dessa män av Kristus som vi är kallade till att vara? Hur visar vi världen vad det verkligen innebär att älska och följa Jesus? Låt oss börja med det absolut första tecknet på att vi är hans lärjungar, så som det så fint uttrycks i Johannesevangeliet: “Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek” Joh 13:35. Vi måste först och främst kämpa för kyskheten, något som är så fint, så vackert och som frigör oss från onda begär, som säger nej och förkastar respektlöshet, utnyttjning och felaktigt bruk av den sexuella lusten. Kyskheten som löser upp alla knutar och öppnar upp alla stängda men vackra dörrar, dörrar till en sann äktenskaplig, faderlig, moderlig och vänskaplig kärlek. Kyskheten må vara svår att integrera i sitt liv, men vänta bara tills vi får erfara världen med kyskhetens ögon. Vi får dock inte begå misstaget att tro att vi kommer nå en punkt då vi kan säga: "Jag är äntligen kysk, äntligen framme", utan det är en livslång resa med Kristus som  är kyskhetens förebild. Kyskhet och självbehärskning är manligt mina bröder.

Vi kan och bör även vända oss till helgonen som visat oss vad det innebär att leva i gemenskap med Gud. Tar vi en titt på helgonet Maximilian Kolbe, som ligger mig nära hjärtat, kommer vi snabbt att förstå hur manlig han var. Hans uppoffring var mycket lik vår Herres. Som män måste vi dö, vi måste dö och offra oss varje dag. Våra liv ska gå ut på att alltid tjäna andra, är det trots allt inte det som kärlek handlar om? Varje dag vi inte har tjänat andra är en dag som gått förlorad. Ännu ett helgon att vända sig till är den heliga familjens överhuvud, Kristi oförtröttlige försvarare Helige Josef.

Vi måste förstå att Jesus är Alfa och Omega, vi måste låta honom vara vår vardags början och slut, vilket innebär att hela vårt liv måste gå ut på att behålla honom i centrum. När vi väl förstått detta måste vi förstå oss på honom så mycket vårt mänskliga förstånd förmår. Vi kommer aldrig att uppnå vår fulla potential och förstå oss på honom utan bön, aldrig bli helgon utan att be och vara i konstant kontakt med Gud. Just därför är det så viktigt och fundamentalt att vi börjar dagen med bön och avslutar dagen med bön. Den tid vi planerar in bön i vardagen ska vara avgörande för hur resten av dagen formas så att fokuset ligger på Gud och inget annat.

När människor runt omkring oss ser på oss ska de inte se oss utan Jesus, vi är kallade till att vara världens ljus, speciellt i detta sekulariserade mörker. Så låt oss lysa av den kärlek som aldrig sviker, den kärlek som väntar på att tas emot. När vi överlämnar oss helt till den Helige anden varje dag, sätter han oss i lågor, och människor kommer för att se oss brinna. Låt oss tillsammans visa våra sekulariserade bröder och systrar hur det är att brinna av Kristi kärlek.

Efter en veckas vandring till pilgrimsorten Santiago var min vandring fortfarande inte slut. Strax efter att vi kom tillbaka till Sverige upptäckte jag att resan inte hade slutat, vi måste alltid fortsätta vandra och växa på Herrens väg. Vi kommer att hamna vilse ibland och ta några steg bakåt, men det gäller att hitta tillbaka och det gör vi bäst genom att vända oss till den gode herden. Det må vara svårt att vara de män vi strävar efter, men mycket handlar om att vara ödmjuk och förstå var man är på väg och jobba sig uppåt med en bra omgivning och grupp av människor som alltid utmanar en till att bli bättre.

Slutligen, låt oss be, inte bara för alla män men även alla par, både nu och i framtiden. Låt oss öppna och förbereda våra hjärtan så att när tiden är inne kunna ta emot varandra helhjärtat och vara redo. Låt oss be för att alla världens män står upp för kvinnornas skönhet och skyddar deras själar. Var en man, var ett helgon mina bröder. Amen.