Vårt krav till stiftet - Förbered oss bättre inför äktenskapet!

“Love consists of a commitment which limits one's freedom - it is a giving of the self, and to give oneself means just that: to limit one's freedom on behalf of another.” - den helige påven Johannes Paulus II

Äktenskapet är ett sakrament och ett livslångt åtagande. Runt hälften av alla som gifter sig skiljer sig efter några år enligt SCB. Många katoliker i min närhet ingår i den statistiken.

Tyvärr är de flesta som gifter dåligt förberedda inför påfrestningar som kan komma att dyka upp och illa införstådda i vad äktenskapet egentligen innebär. Prästseminarister tillbringar hela 7 till 8 år åt att förbereda och fördjupa sig i sin kallelse, medan vi som är kallade till äktenskapet får några samtal med vår kyrkoherde och om vi har tur möjlighet att delta några gånger i "äktenskapsskola". 

Under år 2016 deltog min man och jag vid fem tillfällen i äktenskapskola. Vi var tacksamma över möjligheten då inte alla församlingar erbjuder det. Men kursen lämnade ett bittert eftersmak. Det var inget tal om äktenskapet som sakrament och vad detta innebär. Naturlig familjeplanering, Humanae vitae, kroppens teologi var inget man berörde. Däremot fick vi veta hur ägodelar delas upp vid ev. skilsmässa. Allt var inte dåligt, men det kändes som en kurs som kommunen hade kunnat hålla i.  Men eftersom det ändå är katolska kyrkan som erbjuder det kände jag en oro. Hur ska de gå för alla par som gifter sig? De flesta av våra kurskamrater var inte familjära med kyrkans lära. Vet de vad de ger sig in på? Förstår de syftet med äktenskapet? Är de öppna för liv? 

Kyrkan behöver familjer som förstår sin kallelse och som tar sitt uppdrag på allvar, därför behövs det ett mångfacetterat och intensivt äktenskapsprogram som vågar utmana oss till ett mer meningsfullt liv. Att lämna detta åt församlingarna att sköta själva när det knappt fungerar med vanlig kristendomsundervisning är inte realistiskt och våra kyrkoherdar hinner inte bära hela det pedagogiska ansvaret. Varför inte genomföra nationella äktenskapsreträtter? Kurser på distans? Möjligheterna är oändliga, det behövs bara en drivkraft och god organisering från stiftet. Fortsätter fler familjer att falla isär blir det snart inte mycket kvar av församlingarna heller.