Varför biktar sig katoliker hos en präst?


Är det inte bara Gud som kan förlåta synder?
För många kan tanken att regelbundet berätta alla sina synder till en präst vara främmande. Som katoliker tror vi inte att det är prästen själv som förlåter oss utan han förmedlar enbart förlåtelsen.

Präster kan förmedla syndernas förlåtelse eftersom Jesus har gett dem den auktoriteten när de prästvigdes. Jesus gav kyrkan försoningenssakrament, även känd som botgöring eller bikt, så att vi kan ha en intim konversation med vår Gud genom vår präst. I Johannesevangeliet (20:23) säger Jesus till apostlarna:
"Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden" 
Att man får förlåtelse förmedlat genom en präst uppfyller ett grundläggande behov som vi människor har över att faktiskt få höra orden "Du är förlåten, gå i frid". Risken finns annars att man istället för att se sin synd för vad den är börjar bortförklara sina handlingar, man tänjer på gränser och troligtvis aldrig kommer får hjälp med att hantera sina svagheter.

Är du intresserad av bakgrunden till försoningssakrament rekommenderar jag Scott Hahns bok "Herre förbarma dig"
Kolla in Katolsk Horisonts senaste klipp, där pratar fr. Krystian om just bikten:


- Pipo