Vade retro me satana!


Vade retro me, satana! Det var dessa ord som Jesus själv använde när han visste att Petrus ord när han förnekade korset inte kom från himmelen, utan var tankar från helvetets djupaste hål. Inskriptionen "Vade retro satana" har hittats redan under medeltiden hos Benediktinerna, och betyder "Gå bort ur min åsyn, satan". Denna bön används för att stöta bort allt ont.

Den verklighet Jesus levde i är samma verklighet vi lever i idag. Satan existerar och han vill förgöra dig. Den frälsande sidan av myntet är att Jesus vunnit över döden genom korset och att satan redan har förlorat. Han vill dock i förlustens hetta dra med sig så många som möjligt. Djävulen har dock inget faktiskt att komma med, han har inga kort i rockärmen, eftersom han redan har förlorat. Men vad han kan göra är att lura dig att Gud inte har övervunnit döden, han kan ljuga för dig, han kan få dig att tro att Jesus inte har räddat dig. Det är därför han kallas "lögnens fader".

Vi människor står inför ett val, sanningen eller lögnen. Detta val väljer du genom ditt liv här på jorden, när du dör finns det ingen återvändo. Under ditt liv så står vi var dag inför beslut, det är viktigt att vi vet att dessa beslut är mellan gott och ont. Djävulen kommer ständigt att viska i vårt öra och just därför är det viktigt att vi upprepar ”VADE RETRO ME SATANA” för att frigöra oss från lögner och bättre kunna lyssna på Guds vägledning.

Dödssynder låter gammalmodigt, men det är satan som satt den tanken i ditt huvud (om denna tanke finns hos dig; upprepa Jesus ord till Petrus). Dödssynderna är högmod, girighet, lust, avund, frosseri, vrede och lättja. Självklart innebär det inte att så fort du är girig eller högmodig, så kommer du till helvetet. Nej, vad det handlar om är att din mänskliga natur inte får bli någon utav dödssynderna. Om du ständigt är högmodig eller någon annan av dödssynderna utan att erkänna och bikta det så kommer din natur med tiden att formas och bli högmodig eller någon utav ovan nämnda dödssynder. Din befintliga natur kan man säga är det slutgiltiga val du kommer göra mellan liv och död.

Det är därför väldigt viktigt att ständigt bikta sig, för då blir ögonen renade och man ser klarare vilka synder man gör. När man ser bättre kan man ständigt förbättra sig. Jag tror att så länge man ständigt vill förbättra sig (för man faller ständigt) så har du valt livet framför döden. För om du inte längre vill förbättra dig, då har satans lögner ständigt lurat dig och din natur har blivit lat, högmodig etc. Då du som person formar din natur efter någon av dödssynderna så orkar man inte välja Gud. Det är därför Katolska kyrkan ständigt pratar om bön, bot och fasta, eftersom dessa element omvandlar din natur till en som är dygdig; ödmjuk, generös, kysk, medmänsklig, måttfull, tålmodig och flitig. Utan bön, bot och fasta så kommer du inte kunna övervinna din fallna natur. Utöva ständigt bön, bot och fasta och försök undvika dödssynderna, så väljer du liv framför död eftersom du formar din natur så att den säger JA till Gud.

Kom alltid ihåg att Jesus med sitt kors vunnit över döden, han har räddat dig, alltså om du genom ditt val väljer liv framför död får du det eviga livet. Lögnens fader kommer försöka att fylla dig med hopplöshet och hat, men detta är inga tankar från Gud. Om du hör tankar som inte kommer från Gud säg då som Jesus ”VADE RETRO ME SATANA”.

DUM SPIRO SPERO - SÅ LÄNGE JAG ANDAS, HOPPAS JAG

Fadi