Frihet utan begränsningarVårt samhälle söker idag efter ett falskt frihetsideal, speciellt bland vår yngre generation. De vill ha frihet men utan begränsningar. Ett synsätt där ingen ska tala om för dem vad de får och inte får göra. Personer som motsätter sig denna anarkistiska syn på frihet trampas ner av den strukturerade politiska retorik som präglar vår tid. Till stor del har idén om frihet sina rötter i marxism.  En ideologi som gömmer sig bakom en fasad uppbyggd av ord som tolerans, solidaritet, kärlek och jämlikhet men tömda på sin sanning. I ett tal i mitten av 1900-talet sa den amerikanska presidentkandidaten Norman Mattoon Thomas: “The American people will never knowingly adopt socialism. But, under the name of “liberalism,” they will adopt every fragment of the socialist program, until one day America will be a socialist nation, without knowing how it happened. I no longer need to run as a Presidential Candidate for the Socialist Party. The Democratic Party has adopted our platform.” 

Något som på den tiden var något otänkbart men som idag har blivit en verklighet. Subtilt men effektivt har Karl Marx ideologi svept över och slagit rot i en stor del av det politiska spelrummet.
Denna bakomliggande ideologi i människornas sätt att tänka reflekteras i ett förakt mot moraliska sanningar och begränsningar. Människan vill vara sin egen gud där sanning inte är mer en subjektiv föreställning hos varje individ. Denna relativistiska syn på sanning går hand i hand med marxismen världsordning.

Som ett klagorop från begynnelsen som sakta tonat bort till ett svagt eko kan vi läsa ur skapelseberättelsen: “Ormen sade: ”Ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon, och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont.” Kvinnan såg att trädet var gott att äta av: det var en fröjd för ögat och ett härligt träd, eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man, som var med henne, och han åt.” 1 Mose  3:4-6

När rätt och fel inte längre är förankrat i Gud finns det inte längre några gränser för vad människan är kapabel till att göra. Denna bibliska skildring ger oss även en nyckel till att förstå hatet mot Gud och Hans gudomliga ordning. Gud är inte mer än en begränsning i detta samhälle, en begränsning som hotar denna frihet som människan försöker skapa. Denna frihet som i slutändan tar sin riktiga form och natur, anarki. Vördsnadsvärda ärkebiskop Fulton J. Sheen skriver: “Freedom does not mean the right to do whatever we please, but rather to do as we ought. The right to do whatever we please reduces freedom to a physical power and forgets that freedom is a moral power.”

När denna anarkiska världsordning tagit sin fulla form kommer människan i sin natur att söka ordning. Som i begynnelsen kommer nu ormen tillbaka för att erbjuda en ny världsordning, ett nytt äpple.

“Och det fick en mun som skröt och hädade, och det fick makt att hålla på i fyrtiotvå månader. Och det öppnade sin mun för att häda Gud, häda hans namn och hans tält, alla som bor i himlen. Det fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem, och det fick makt över alla stammar och länder och språk och folk. Och alla jordens invånare skall tillbe honom, var och en som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok hos Lammet som blev slaktat.” Uppenbarelseboken 13:5

Det är inte förrän vi får kännedom om våra begränsningar som vi blir fria. I våra begränsningar hittar vi nyckeln till vår identitet. En identitet som inte är förankrat i oss själva utan vår Herre Jesus Kristus. Låt oss inte lyssna till ormen ”ty han är en lögnare och lögnens fader.”  Vargen som idag är utklädd till ett lamm försöker att få människorna på fall. ”Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför Människosonen” Luk 21:36

Viva Cristo Rey!

/Carl