En ung mans missionerande ledde till 300 dop


I en avlägsen del av Etiopien firade man förra veckan dopet av 300 vuxna vuxna, ungdomar och barn.

"Idag när ni får denna stora dopetssakrament blir ni söner och döttrar till Gud, Guds folk och medlemmar i kyrkan; Detta ger stor glädje i himlen och stor glädje på jorden för hela kyrkan, " sade biskop Lesanu-Christos Matheos Semahun i Bahir Dar-Dessie under sin predikan den 27 november.

De nyligen döpta bar ljus och tände dem som ett tecken på Kristi ljus, skrev den katolska nyhetsbyrån CNA.

"Vi vet vad vi litar på", sjöng de till en församling bestående av familj, präster, ordensfolk och kateketer.

De flesta av de nydöpta tillhör Gumuz folket, en etnisk grupp som huvudsakligen utövar lokala traditionella religioner. De bor i Benishangul-Gumuz, mer än 160 mil sydväst om Bahir Dar.

Biskopen berättade hur kristendomen kom till byn Banush genom en ung man vid namn Takel, som hade bett kyrkan om tillåtelse för att åka till byn och evangelisera.

"Vittnesbördet från en ung troende och pastorala ansträngningar inom den katolska kyrkan har fört 300 fler barn till Guds hem", sade biskopen. "Men det finns fortfarande fler bröder och systrar som ännu inte har fått de goda nyheterna om Herren och med Guds nåd vi ska fortsätta sprida de goda nyheterna."

Biskop Lesanu-Christos och de nydöpta är en del av den etiopiska katolska kyrkan, en östlig kyrka i gemenskap med Rom som använder alexandrinska riten.

"Gud är stor, och Gud är Fader för oss alla", sade biskopen i sin predikan. "Vi säger "Fader vår" bönen här och i hela världen och detta visar att vi är alla barn av en Gud som skapade alla lika och med samma mänskliga värdighet."

Den katolska kyrkan nådde först Gumuz för 15 år sedan, tack vare evangelisation av tre ordenssystrar: Sr. Jamilety, Tilda och Bertila.

Innan Bishop Lesanu-Christos, tillsammans med sex präster, döpte de 300, välsignade han och installerade ett kors och en klocka på en plats där det ska byggas en ny kyrka på begäran av lokalbefolkningen.

I närliggande byar finns det fler än 500 personer som går i katekesundervisning i väntan på dop.