10 bibelcitat som ger styrka under tentaperioden

Alla studenter har varit där... Efter 5 koppar kaffe, överstrykningspennor på golvet och anteckningar som täcker rummets nedre ytor tenderar ångesten att stiga. Därför har vi på Confessiones sammanställt 10 bibelcitat som kan ge dig extra styrka under denna psykiskt påfrestande tid.

1. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. - Fil 4:13

2. Men han svarade: ”Min nåd är allt du behöver.” Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig. 2 Kor 12:9

3. Han ger den trötte kraft, den svage får ny styrka. - Jes 40:29

4. De som litar till Herren får ny kraft, de får vingar som örnar. De springer utan att bli trötta, vandrar utan att mattas. - Jes 40:31

5. Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden, som aldrig svikit. - Ps 46:1

6. Men du, Herre, dröj inte långt borta, du min styrka, skynda till min hjälp! - Ps 22:20

7. Herre, förbarma dig över oss, till dig står vårt hopp. Var vårt stöd varje ny dag, vår hjälp i nödens stund! - Jes 33:2

8. Herren är min styrka, min sköld, på honom förtröstar jag. Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar, hela min varelse tackar honom. - Ps 28:7

9. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte till ditt eget förstånd. - Ords 3:5

10. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. - Fil 4:6-7