Kyrktuppen

Att leva ett Kristet liv idag är ständigt utmanande. Hela tiden lockas vi av yttre distraktioner som både är av ideologisk och kulturell art. Det är lätt att följa med i många av samtidens tankegångar och trender eftersom att "alla andra gör det". Men som Kristna är vi kallade till att inte göra det. Vi ska försöka att stå emot tidsandan och alltid rikta oss till Kristus och Kyrkan där vi finner Sanningen. Att påstå att det var lättare att vara Kristen förr lär inte heller vara sant. Världen - även kallad mammon - har alltid varit den samma och alltid varit Kyrkans motståndare, både på Pauli tid och i vår tid. Den har bara funnits i olika skepnader. Att leva ett Kristet liv har därför alltid krävt att man aktivt väljer det, för om man bara följer strömmen leds man förr eller senare iväg från Tron. Hur ska vi då förhålla oss till världen? Om det har kyrktuppen mycket att lära oss.

De flesta av oss har runt om i landet sett tuppar högst uppe på kyrkors torn. Ibland har man undrat varför den egentligen är där, men någon djupare reflektion har man kanske inte gjort. Kyrktuppen är i själva verket en mycket gammal katolsk tradition som har sina rötter i Rom. På den gamla St. Peters basilikan byggdes det på början av 800-talet en tupp högst upp på klocktornet. Sedan i andra hälften av samma århundrade påbjöd påven Nikolaus I att det ska finnas en kyrktupp på samtliga kyrkor som en symbol för Jesu profetia om Petrus förnekande av Honom. Men kyrktuppen har en ännu mer symbolisk rikedom än så.

Kyrktuppen är ofta byggd så att den får snurr av vinden. Men istället för att visa var vindens riktning leder visar den var vinden kommer ifrån. Den vänder sig mot vinden - mot tidsandan. Vissa kyrktuppar har till och med kunnat öppna munnen när vinden träffat den för att symbolisera modigt förkunnande av Evangeliet i kulturell motvind. Det hela avspeglar Kyrkans tidlösa sanning och natur. Världen ändrar skepnad och kommer med nya idéer och budskap, men Kristus är alltid den samme. Hans Ord förgår inte (Matteus 24:35).

Kyrkan är Guds rike på jorden och Herren säger i Johannes 16:36 att "Mitt rike är icke av denna världen". På samma sätt som Hans rike inte är av denna världen är den inte heller av denna tiden. Därför är Kyrkan och Guds folk alltid motvikten till tidsandan, eftersom vi står för något utöver denna värld. Vi vänder oss mot fiendernas osanningar som stormar mot oss. Tuppen påminner oss också om att alltid vara vaksamma över vårt Kristna liv. Den påminde Apostlen Petrus när han förnekat Herren och på samma sätt ska den påminna och mana oss till att ständigt vara trogna Kristus.

Nästa gång du ser en kyrktupp, reflektera snabbt över vad den faktiskt symboliserar. Den lilla gyllene tuppen står för en sådan djup hemlighet om vår Tro: Om Guds tidlösa ord, uppmaning till att troget leva med Kristus i turbulenta tider och om Hans utomvärdsliga rike som även finns hos oss här och nu. Ser du kyrktuppen vända sig mot vinden, låt då orden som Jesus sa strax innan Han utlämnade sig till lidandet klinga inom dig: "Mitt rike är icke av denna världen."

- Petri

Petri har även skrivit: