Vad är grejen med reliker?


Min fromma katolske make beställde hem en relik från den helige Johannes Paulus II via en katolsk hemsida. Reliken kom med posten, och fastnade i brevnedkastet. Det smala paketet ramlade aldrig ner på golvet, så jag helt ovetande om innehållet gick fram och drog ut den ur brevnedkastet och lade den på diskbänken. När jag väl informerades om vad paketet bar på blev jag smått paranoid över det faktum att man kan beställa hem reliker, för att det sedan skulle växa fram en nyfikenhet kring min mans relikbeundran.

Många kristna backar för att blanda materia med det andliga, man vill gärna hålla dem separerade. Men Sakramenten ges till oss i form av materia, vi får till exempel under den heliga mässan ta emot Jesus på ett väldigt konkret och fysiskt sätt.

Tendensen att skilja mellan ande och materia härrör från urgamla irrläror som Dualism, Marcionism och Manichaeism. Marcion lärde t.ex. att Gud i Gamla Testamentet gjorde ont i att skapa materia, men Gud i Nya testamentet är en annorlunda och god Gud, som höjer oss till samma nivå som anden. Ju mindre vi infångas av materia, desto närmare Gud kommer vi. I självfallet passar detta inte väl med sakramenten eller inkarnationen!

I sakramenten används materiella ting, såsom vatten, vin, bröd, olja och handpåläggning som resulterar i givandet av nåd. I kyrkan har vi även något som kallas sakramentalier, dessa är objekt såsom medaljer, välsignade palmer, heligt vatten och aska. Deras användning kan få folk att ta emot eller svara på nåd, men de förmedlar inte nåd i sig själva. Men det som de flesta icke- katoliker kan ha svårt för är reliker.

Vad är en relik? 
En relik är ett föremål, såsom ett klädesplagg eller en bit ben från ett helgon, som har andlig värde eftersom den tillhör en av Guds heliga. En relik kan även vara något som har vidrört föremål som har tillhört något från de heliga. Det finns tre olika grader av reliker, den vi fick hem tillhör "tredje graden", den har vidrört något heligt.

Är det ens bibliskt?
Bibeln berättar vid flera ställen om värdet av reliker och skildrar även mirakulösa händelser i samband med dem. Man kan bl.a. läsa i Matt 14: 35-36, Mark 6:56 och Luk 8: 43-44 att personer som var sjuka bad om att enbart få röra vid Jesus mantel, och att många av dem som rörde vid manteln blev botade. I Apostlagärningarna 5:15 finner man att aposteln Petrus skugga kunde t.o.m. orsaka mirakulösa helanden.

I 2 Kungaboken 13:21 står det:
och en gång under en begravning fick några israeliter syn på ett sådant rövarband. De kastade liket i Elishas grav och försvann därifrån. Men när den döde kom i beröring med Elishas benknotor fick han liv igen och reste sig upp.
När Jesus botade den blinde i Johannes 9: 1-7 använde Herren lera och spott. Herren är ingen dualist. Han gjorde materia, han älskar materia, och han lät sig bli materia för vår frälsnings skull.


Blir inte tron på reliker som att använda sig av/tro på magi?
Magi innebär att det materiella orsakar något andligt, med andra ord att en lägre klausul förväntas producera en högre effekt. Sakramenten utgör motsatsen, att det är Guds närvaro som påverkar det materiella.

Sakramenten, sakramentalierna och reliker kan aldrig tvinga Gud till att arbeta på ett visst sätt. Deras användning beror på Gud, som etablerade deras effektivitet, så deras effekter är gudomliga, inte naturliga till sitt ursprung.

Så nu återstår frågan: Var ska vi placera reliken?

- Pipo 
Vill ge en shout out till catholicanswers för hjälp med detta inlägg