Politiskt parti grundat på katolsk sociallära


Få har missat den hätska debatten som pågår mellan Hilary Clinton och Donald Trump inför presidentvalet i USA. Median uppmärksammar dock sällan övriga partier som finns i landet. Ett parti som har växt i popularitet under denna presidentkampanj är American Solidarity Party, som har sina rötter i katolsk sociallära. Grundaren Mike Maturen säger i en intervju med CNA:
- The party itself is a secular party that is informed by faith
Medan dess medlemmar kommer från olika religiösa bakgrunder, och en del med ingen tro alls, bygger partiets plattform på tre pelare i katolsk sociallära: solidaritet, subsidiaritet och distributism.

Den amerikanska solidaritets partiet tycker inte att de passar varken i "konservativa" eller "liberala" läger. Dess plattform är starkt pro-life, men tillägger att denna övertygelse också måste innehålla motstånd mot dödsstraffet, samt sociala insatser för mödrar i nöd. Dess ståndpunkter om äktenskap och religionsfrihet skulle anses vara åt höger, medan partiets syn på miljö, hälso- och sjukvård och invandring betraktas vara mer liberal.

Ni kan läsa hela intervjun som CNA genomförde med Mike Maturen här.