Heliga Maria av Egypten


I podcasten nedan delar Matt Fradd berättelsen om heliga Maria av Egypten som från 12 års ålder levde ett liv i prostitution. Det var först efter 17 år av prostitution som hon gav sitt liv till Kristus.

Egentligen är prostitution inte det rätta ordet eftersom Maria sa att hon inte ens tog betald av männen hon låg med: "Tro inte att jag vägrade pengar eftersom jag var rik. Jag levde i fattigdom och arbetade med att spinna linnen. För mig bestod liv i att tillfredsställa min köttsliga lust."
Dagen.se rapporterar att den militanta grupp Al Shabaab attackerade i tisdags (2016-10-25) ett pensionat där en kristen teatergrupp bodde, i den nordöstra delen av staden Mandera.  Offren bestod av studenter som hade kommit till Mandera för att spela teater i skolor i området, skriver Evangelical Focus.

– Det här är en dödlig attack mot oss kristna i Mandera, sade en lokal pastor till Morning Star News.

– Attacken var välplanerad, eftersom det här var sista dagen som gruppen befann sig i Mandera.

Gärningsmännen sköt mot studenterna och explosioner hördes också. Några av studenterna gömde sig i badrum för att undkomma. Tolv studenter omkom, och många fler skadades. Ett antal människor undkom, men hur många som räddades undan attacken är ännu oklart. Evangelical Focus rapporterar att 27 människor undkom och lyckades ta sig till en kyrka i närheten, medan BBC talar om ett tiotal räddade. De som undkom var chockade och traumatiserade.

– En sprängladdning väckte mig, och jag hörde några av angriparna säga: "de otrogna måste lämna det muslimska Mandera", berättar en av de räddade för BBC.

Teatergruppens producent Daud Otieno, som var bland dem som lyckades undkomma, berättar för BBC att gruppen hade mottagit flera hot före attacken.

– Vi var hotade, och vi har också varit utsatta för attacker var vi än bodde, och till sist lyckades de slå till mot oss, säger han.Min fromma katolske make beställde hem en relik från den helige Johannes Paulus II via en katolsk hemsida. Reliken kom med posten, och fastnade i brevnedkastet. Det smala paketet ramlade aldrig ner på golvet, så jag helt ovetande om innehållet gick fram och drog ut den ur brevnedkastet och lade den på diskbänken. När jag väl informerades om vad paketet bar på blev jag smått paranoid över det faktum att man kan beställa hem reliker, för att det sedan skulle växa fram en nyfikenhet kring min mans relikbeundran.

Många kristna backar för att blanda materia med det andliga, man vill gärna hålla dem separerade. Men Sakramenten ges till oss i form av materia, vi får till exempel under den heliga mässan ta emot Jesus på ett väldigt konkret och fysiskt sätt.

Tendensen att skilja mellan ande och materia härrör från urgamla irrläror som Dualism, Marcionism och Manichaeism. Marcion lärde t.ex. att Gud i Gamla Testamentet gjorde ont i att skapa materia, men Gud i Nya testamentet är en annorlunda och god Gud, som höjer oss till samma nivå som anden. Ju mindre vi infångas av materia, desto närmare Gud kommer vi. I självfallet passar detta inte väl med sakramenten eller inkarnationen!

I sakramenten används materiella ting, såsom vatten, vin, bröd, olja och handpåläggning som resulterar i givandet av nåd. I kyrkan har vi även något som kallas sakramentalier, dessa är objekt såsom medaljer, välsignade palmer, heligt vatten och aska. Deras användning kan få folk att ta emot eller svara på nåd, men de förmedlar inte nåd i sig själva. Men det som de flesta icke- katoliker kan ha svårt för är reliker.

Vad är en relik? 
En relik är ett föremål, såsom ett klädesplagg eller en bit ben från ett helgon, som har andlig värde eftersom den tillhör en av Guds heliga. En relik kan även vara något som har vidrört föremål som har tillhört något från de heliga. Det finns tre olika grader av reliker, den vi fick hem tillhör "tredje graden", den har vidrört något heligt.

Är det ens bibliskt?
Bibeln berättar vid flera ställen om värdet av reliker och skildrar även mirakulösa händelser i samband med dem. Man kan bl.a. läsa i Matt 14: 35-36, Mark 6:56 och Luk 8: 43-44 att personer som var sjuka bad om att enbart få röra vid Jesus mantel, och att många av dem som rörde vid manteln blev botade. I Apostlagärningarna 5:15 finner man att aposteln Petrus skugga kunde t.o.m. orsaka mirakulösa helanden.

I 2 Kungaboken 13:21 står det:
och en gång under en begravning fick några israeliter syn på ett sådant rövarband. De kastade liket i Elishas grav och försvann därifrån. Men när den döde kom i beröring med Elishas benknotor fick han liv igen och reste sig upp.
När Jesus botade den blinde i Johannes 9: 1-7 använde Herren lera och spott. Herren är ingen dualist. Han gjorde materia, han älskar materia, och han lät sig bli materia för vår frälsnings skull.


Blir inte tron på reliker som att använda sig av/tro på magi?
Magi innebär att det materiella orsakar något andligt, med andra ord att en lägre klausul förväntas producera en högre effekt. Sakramenten utgör motsatsen, att det är Guds närvaro som påverkar det materiella.

Sakramenten, sakramentalierna och reliker kan aldrig tvinga Gud till att arbeta på ett visst sätt. Deras användning beror på Gud, som etablerade deras effektivitet, så deras effekter är gudomliga, inte naturliga till sitt ursprung.

Så nu återstår frågan: Var ska vi placera reliken?

- Pipo 
Vill ge en shout out till catholicanswers för hjälp med detta inlägg

I USA har man sett en drastisk ökning av självmord bland kvinnor, som enligt den amerikanska myndigheten "Centers for Disease Control and Prevention" har ökat med hela 80% sedan år 1999.

Mot en dyster bakgrund av stigande självmordstal bland amerikanska kvinnor har ny forskning upptäckt en avvikande grupp: praktiserande katoliker tycks gå emot den nationella trenden av förtvivlan och självskadebeteenden.

I studien som publicerades i JAMA Psychiatry följde man 89 708 kvinnor mellan åren 1996 - 2010. Forskarna jämförde kvinnor som aldrig deltog i gudstjänst/mässa med kristna kvinnor som deltog i någon gudstjänst/mässa en gång i veckan eller oftare och fann att man i den senare gruppen var hela fem gånger mindre benägen att begå självmord.

Kvinnornas kyrkobesök var inte den enda avgörande faktorn utan vilken kyrka de tillhörde hade också relevans. Protestantiska kvinnor som deltog i gudtjänst en gång i veckan var långt mindre benägna att ta sina egna liv än de kvinnor som sällan eller aldrig deltagit i gudstjänster. Men dessa samma protestantiska kvinnor hade fortfarande sju gånger högre risk att dö av suicid än sina katolska systrar.

Bland särskilt fromma katolska kvinnor (närmare bestämd 6999 kvinnor) som satt i bänkarna mer än en gång i veckan skedde inte ett enda självmord.

Den självmordsförebyggande effekt religion har är inte en enkel fråga som kan reduceras till gruppidentitet menar studieförfattarna. Det räckte inte med att betrakta sig själv som ex. katolik för att få den skyddande effekten. Personer som identifierade sig som katoliker men som aldrig deltog i mässan begick självmord i nästan lika hög grad som kvinnor som inte var troende.

Författarna drar slutsatsen att kyrklig närvaro ger "en form av meningsfull social delaktighet" som skyddar kvinnor mot ensamhet och isolering - två faktorer som är starkt förknippade med depression och självmord. "Religion och andlighet kan vara en underskattad resurs som psykiatriker och kliniker kan utforska med sina patienter, när det så är lämpligt", skrev forskargruppen.

Katolska kyrkan lär att självmord är en synd mot kärleken till sig själv, ens familj och kärleken till Gud:
Självmord strider mot den mänskliga varelsens böjelse att bevara och föra vidare sitt liv. Det står i allvarlig motsättning till den rätta kärleken till sig själv. Det skadar likaså kärleken till nästan eftersom det på ett orättmätigt sätt bryter solidaritetsbanden med familjen, den nationella och den mänskliga gemenskapen som vi alltid förblir bundna till. Självmord står i motsättning till kärleken till den levande Guden. - Katolska kyrkans katekes 2281
Samtidigt säger kyrkan:
Man skall inte ge upp hoppet om evig frälsning för sådana människor som har tagit sitt liv. Gud kan på vägar som endast han känner till ge dem tillfälle till ånger som ger dem frälsning. Kyrkan ber för dem som har berövat sig själva livet. - Katolska kyrkans katekes 2283
Tidigare har vissa hävdat att de låga suicidantalen bland katoliker kan bero på att släktingar underrapporterar självmord pga. rädsla för stigmatisering. Författarna menar dock att om detta påståendet vore sant måste underrapportering bland katoliker ske på en massiv skala för att det ens ska kunna minska den markanta skillnaden mellan mässbesökande katoliker och deras icke- religiösa kamrater, något som de betraktar inte vara särskilt troligt.

Få har missat den hätska debatten som pågår mellan Hilary Clinton och Donald Trump inför presidentvalet i USA. Median uppmärksammar dock sällan övriga partier som finns i landet. Ett parti som har växt i popularitet under denna presidentkampanj är American Solidarity Party, som har sina rötter i katolsk sociallära. Grundaren Mike Maturen säger i en intervju med CNA:
- The party itself is a secular party that is informed by faith
Medan dess medlemmar kommer från olika religiösa bakgrunder, och en del med ingen tro alls, bygger partiets plattform på tre pelare i katolsk sociallära: solidaritet, subsidiaritet och distributism.

Den amerikanska solidaritets partiet tycker inte att de passar varken i "konservativa" eller "liberala" läger. Dess plattform är starkt pro-life, men tillägger att denna övertygelse också måste innehålla motstånd mot dödsstraffet, samt sociala insatser för mödrar i nöd. Dess ståndpunkter om äktenskap och religionsfrihet skulle anses vara åt höger, medan partiets syn på miljö, hälso- och sjukvård och invandring betraktas vara mer liberal.

Ni kan läsa hela intervjun som CNA genomförde med Mike Maturen här.

Det är fredag kväll och man knäböjer framför det Allra Heligaste Sakramentet i kyrkan. Vi vet om att Jesus är lika närvarande där som vår kompis bredvid oss är närvarande och finns där för att lyssna på oss. Men åtminstone för mig kan det vara svårt att förstå ibland. Så kom jag någon gång över 4 enkla men bra steg från CatholicLink till hur man lättare ska kunna fokusera på rätt sätt under en sakramental tillbedjan. Varje steg ska man meditera över i ca 15 minuter.

1. Meditera över Guds närvaro.
Det är viktigt att först och främst förstå att Gud faktiskt är helt och fullt närvarande här men att Han bara har antagit en annan form. När vi ber Rosenkransen och andra böner hemma är Gud spirituellt närvarande. Men finns Sakramentet närvarande så är Han även fysiskt närvarande. Det är nu man kan fokusera bara på Honom på samma sätt som när man umgås med en kompis på riktigt snarare än via sociala medier. Koppla bort allt annat och lägg allt i Hans hand. Tänk vilket mysterium att den Allsmäktige Guden som skapat hela universum nu finns närvarande i detta till synes lilla. Vad innebär det för dig här och nu egentligen?

2. Tacksägelse.
När man greppat att man nu har tid för att verkligen kommunicera med Gud, så kan man först och främst ägna sig åt att tacka. Att tacka för allt det goda Han skänkt oss, även de saker som vi hela tiden tar för givet som vår familj, vår utbildning, vårt hem och att vi ens får vara här idag. Det finns så mycket att tacka för, och sådant som vi tidigare tänkte var omöjligt för våra liv, kanske vi nu kan se är möjligt tack vare Gud. Men det kan också vara så att man reflekterar över det som lett en dit man är idag. De små mirakel i form av händelser och personer som förändrat ens liv till det bättre, där Gud i grund och botten har varit den som styrt.

3. Bön.
Därefter kan man be för sig själv men också för andra. Kanske bär man på en stor oro eller känner någon som är allvarligt sjuk. Eller så vill man be för någon särskild konflikt i världen. Även själarna i skärselden är viktiga att be för. Det är helt upp till en själv, men det är nu man verkligen kan låta allt det som gnager en välla ut. Dock får vi inte glömma att Guds vägar är större än våra vägar, och kan vara svåra att förstå många gånger.

4. Försoning.
Slutligen kan det vara bra att försona sig med både Gud och med människor som man kanske varit i konflikt med den senaste tiden. Speciellt om man precis biktat sig kan det vara skönt med extra meditation över det. Då kanske man kan se allting klarare. Men det är också viktigt att samtidigt förlåta andra för de misstag de gör, och även be för världens synder.

Alla har vi vårt sätt att kommunicera med Gud och det är viktigt att hitta det som passar en bäst. Men ibland behöver vi lite struktur och hjälp på vägen för att det ska bli lättare!

/Kristina‘’Never abandon prayer, even when it seems pointless to pray’’ 

Jag kan inte direkt påstå att jag är ett stort fan av twitter men när jag läste denna tweeten av påven Fransiscus kände jag mig oerhört berörd. 

Hur många gånger har du inte känt ‘’varför svarar inte Gud på mina böner’’? Personligen händer detta ofta för mig. Jag är ofta ivrig och saknar tålamodet att lyssna på Guds röst.  Vi är oftast blinda under tiden vi ber och efteråt förstår vi vad Gud ville. Det är vanligt att vi människor inte ser helhetsbilden föränn efteråt. Gud ger oss inte alltid det vi själva vill, han ger oss det vi behöver. 

Det var en musikledare som under ett musikläger jag deltog i berättade ett bönesvar han fick. Han och hans fru hade väldigt svårt att få barn och de bad till Gud att de skulle bli väldignade med ett barn, men det hände aldrig… Det gick ett par år och under tiden renoverade de deras hus och gjorde om alla rum. Precis när huset hade blivit färdigrenoverat blev frun gravid. De bad ihärdigt och gav upp flera gånger men forsatte ändå att be. Nu i efterhand förstod de att Gud ville att de skulle vara mer förberedda innan de fick barn och att Gud ger oss saker när det är lägligt.

Vi alla tvivlar på om Gud hör bön ibland men ge inte upp, ty ingenting är omöjligt för Gud. 


/Lisa 

Dags att helga upp din feed på youtube lite grann? Här kommer tre katolska youtubekanaler som du förmodligen inte känner till men som är värda en prenumeration.

1.  Vcatvideo 
  
Denna kanal startades under Trons år (precis som Confessiones!) utav ett amerikanskt stift och har som syfte att förmedla den katolska katekesen för ungdomar. De publicerar ett högkvalitativt klipp per månad och just nu är de inne på den sista serien som handlar om bön.  Deras klipp är intressanta, estetiskt sett grymma och väldigt inspirerande. Kul att visa något av deras klipp under konfirmandundervisningen kanske?

Vcatvideo


   


2. Langusta na palmie

Den här kanalen är driven av p. Adam Szustak, en polsk dominikanbroder och är nog den mest kända predikaren i Polen. Ett klassiskt pick-up line i katolska ungdomscirklar är ”Vad tycker du om det senaste klippet av Szustak?”. Kanalen är på polska, men många av klippen har engelska undertexter (det står då ENG efter titeln). Ta ett kik på t.ex. spellistan som heter ”Niecodzienny Vlog” (En Ovardaglig Vlog) där p. Adam delar med sig av reflektioner från sina resor till alla möjliga platser där folk bjuder in och där han får övernatta. Om du tycker om att se på vloggar så är det här något du verkligen bör titta på.


      3.  Katolsk Horisont
Denna kanal drivs av våra egna franciskaner i Jönköping. Bröderna åker runt i Sverige med kameror och spelar in bl.a. reflektioner till söndagens läsningar, intervjuer med olika katoliker i landet och klipp med kyrkoherden i Jönköping, pater Joseph Maria Nilsson. Kanalen är relativt ny och prenumeranter och uppmuntran behövs!

Katolsk horisont