Gud är kärlek

“Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom”


Hur många trasiga äktenskap känner vi inte till? Hur många äktenskap i vår närhet kan vi inte räkna upp som tagit slut på grund av otrohet, ständiga bråk eller helt enkelt för att båda två har tröttnat på varandra? Eller på de som aldrig träffar någon, för idealet är satt så högt att det inte finns en enda person som kan matcha det? I ett samhälle de flesta relationer börjar med sex innan man knappt vet vad den andre heter, där man är lika utbytbar som tröjan man köpte på H&M som man kan lämna tillbaka på öppet köp, så är det lätt att börja tveka på vad kärlek egentligen innebär.


I Matteusevangeliet fick Jesus vid ett tillfälle frågan om vilket som är det största budet i lagen. Hans svar löd: Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. (Matt 22:37–40)


Vad kan väl vara ett bättre tecken på kärlek än Jesu korsdöd? En man som inte gjort något ont, som frivilligt går sin död för vår skull. För att våra synder skulle bli förlåtna, för att försona världen. I Bibeln står det att vi ska “älska varandra så som Jesus själv har älskat oss.” Det är inte några enkla ord att leva upp till, men det kan vara bra att fundera på hur vi ser på kärlek och hur den tar sig uttryck. Vi tänker ofta att kärlek har med bekräftelse av det egna jaget att göra, medan det egentligen handlar om tjänande. Dessutom kopplar vi ofta ihop kärlek och att älska med en känsla, snarare än vilja. Kärleken blir lätt eftergiven, den får en ”låt-gå-mentalitet” och har inte så mycket med gränssättning och lydnad att göra. Jesus däremot för samman begreppen kärlek och lydnad, ”Om ni älskar mig håller ni mina bud” (Joh 14:15). Detta kan låta väldigt begränsande, men lagarna finns för att vi ska komma närmare Gud och lära honom och på så sätt älska honom. Kärleken mellan Gud och människa är ömsesidig. Han vill att vi ska komma till honom, han vill ha en relation med oss. 

Så öppna ditt hjärta för Guds kärlek och lär känna honom. Han som dog för dig för att du ska ha evigt liv. Genom den kärleken kan du älska andra.  


/Carolina