DU är utvald!

“Jag har aldrig riktigt förstått varför Gud valde individerna han gjorde”.

Har denna tanken slagit dig när du läst Bibeln, hur Gud ibland ger människan, inte bara en chans, utan flera hur man än klantar sig?

I Bibeln kan vi läsa hur människor gång på gång faller i frestelse och hur lätt det är att ge bortförklaringar, hur lätt det är att egentligen vända sig bort från Gud istället för att vända sig till Gud. Detta var just vad Adam och Eva gjorde när de åt av det förbjudna trädets frukt eller när Petrus förnekade Jesus tre gånger.

Varför blev just de utvalda och inte någon som kunde varit mer lydig och pålitlig? Kanske för att dessa inte var vilka människor som helst, utan de var utvalda till att förmedla ett budskap från Herren. Gud kallar inte alltid den mest populäraste i gänget, den mest framgångsrika studenten med bäst betyg eller vad det nu kan tänkas vara. Han kallar snarare den fattige, den förstörde, den blyge, till och med den som man kanske minst anar.

Han kallade individer som Noa, Mose och Simson för att dem, som oss, har brister men som Gud starkt trodde på kan göra en förändring. Det spelade inte någon roll vart de kommer ifrån, vad de hade gjort eller vem dem brukade vara; Gud använder alla människor till gagn för Hans vilja.

1 Korinthierbrevet 1:26-29 (Nya Levande Bibeln)

26 Lägg märke till detta bland er själva, kära bröder. Det är inte många av er som har hög utbildning, inflytande i samhället eller kommer från en förnäm familj.
27 I stället har Gud medvetet valt att använda sig av dem som inte har något att komma med, för att de människor som världen räknar med ska komma i skuggan.
28 Han har valt en plan som världen ser ner på och förlöjligar just för att förbigå dem som tror att de är något.
29 Ingen ska någonsin kunna skryta med något inför Gud.

Om du någonsin har känt att du inte är värdig nog att bli använd av Gud, inte känner dig tillräckligt älskad eller att Han känns för långt borta, kom då ihåg hur Gud gjorde det möjliga när det kändes som mest omöjligt. Hur samma kraft som Gud använde när Jesus erövrade graven också lever inom dig och hur Han låter oss finna de rätta “vapnen” mot våra hinder. Du är värdig Guds kärlek. Du är värd glädje. Du är värd ett meningsfullt syfte som tar dig platser du aldrig trott att du skulle nå. 
DU är utvald.

Filipperbrevet 4:13 (Nya Levande Bibeln)
Jag kan göra allt som Gud ber mig om, tack vare Kristus, som ger mig styrka och kraft.

Matteus 19:26 (Nya Levande Bibeln)
För Gud är allt möjligt.

Vanessa