“Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom”


Hur många trasiga äktenskap känner vi inte till? Hur många äktenskap i vår närhet kan vi inte räkna upp som tagit slut på grund av otrohet, ständiga bråk eller helt enkelt för att båda två har tröttnat på varandra? Eller på de som aldrig träffar någon, för idealet är satt så högt att det inte finns en enda person som kan matcha det? I ett samhälle de flesta relationer börjar med sex innan man knappt vet vad den andre heter, där man är lika utbytbar som tröjan man köpte på H&M som man kan lämna tillbaka på öppet köp, så är det lätt att börja tveka på vad kärlek egentligen innebär.


I Matteusevangeliet fick Jesus vid ett tillfälle frågan om vilket som är det största budet i lagen. Hans svar löd: Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. (Matt 22:37–40)


Vad kan väl vara ett bättre tecken på kärlek än Jesu korsdöd? En man som inte gjort något ont, som frivilligt går sin död för vår skull. För att våra synder skulle bli förlåtna, för att försona världen. I Bibeln står det att vi ska “älska varandra så som Jesus själv har älskat oss.” Det är inte några enkla ord att leva upp till, men det kan vara bra att fundera på hur vi ser på kärlek och hur den tar sig uttryck. Vi tänker ofta att kärlek har med bekräftelse av det egna jaget att göra, medan det egentligen handlar om tjänande. Dessutom kopplar vi ofta ihop kärlek och att älska med en känsla, snarare än vilja. Kärleken blir lätt eftergiven, den får en ”låt-gå-mentalitet” och har inte så mycket med gränssättning och lydnad att göra. Jesus däremot för samman begreppen kärlek och lydnad, ”Om ni älskar mig håller ni mina bud” (Joh 14:15). Detta kan låta väldigt begränsande, men lagarna finns för att vi ska komma närmare Gud och lära honom och på så sätt älska honom. Kärleken mellan Gud och människa är ömsesidig. Han vill att vi ska komma till honom, han vill ha en relation med oss. 

Så öppna ditt hjärta för Guds kärlek och lär känna honom. Han som dog för dig för att du ska ha evigt liv. Genom den kärleken kan du älska andra.  


/Carolina
“Jag har aldrig riktigt förstått varför Gud valde individerna han gjorde”.

Har denna tanken slagit dig när du läst Bibeln, hur Gud ibland ger människan, inte bara en chans, utan flera hur man än klantar sig?

I Bibeln kan vi läsa hur människor gång på gång faller i frestelse och hur lätt det är att ge bortförklaringar, hur lätt det är att egentligen vända sig bort från Gud istället för att vända sig till Gud. Detta var just vad Adam och Eva gjorde när de åt av det förbjudna trädets frukt eller när Petrus förnekade Jesus tre gånger.

Varför blev just de utvalda och inte någon som kunde varit mer lydig och pålitlig? Kanske för att dessa inte var vilka människor som helst, utan de var utvalda till att förmedla ett budskap från Herren. Gud kallar inte alltid den mest populäraste i gänget, den mest framgångsrika studenten med bäst betyg eller vad det nu kan tänkas vara. Han kallar snarare den fattige, den förstörde, den blyge, till och med den som man kanske minst anar.

Han kallade individer som Noa, Mose och Simson för att dem, som oss, har brister men som Gud starkt trodde på kan göra en förändring. Det spelade inte någon roll vart de kommer ifrån, vad de hade gjort eller vem dem brukade vara; Gud använder alla människor till gagn för Hans vilja.

1 Korinthierbrevet 1:26-29 (Nya Levande Bibeln)

26 Lägg märke till detta bland er själva, kära bröder. Det är inte många av er som har hög utbildning, inflytande i samhället eller kommer från en förnäm familj.
27 I stället har Gud medvetet valt att använda sig av dem som inte har något att komma med, för att de människor som världen räknar med ska komma i skuggan.
28 Han har valt en plan som världen ser ner på och förlöjligar just för att förbigå dem som tror att de är något.
29 Ingen ska någonsin kunna skryta med något inför Gud.

Om du någonsin har känt att du inte är värdig nog att bli använd av Gud, inte känner dig tillräckligt älskad eller att Han känns för långt borta, kom då ihåg hur Gud gjorde det möjliga när det kändes som mest omöjligt. Hur samma kraft som Gud använde när Jesus erövrade graven också lever inom dig och hur Han låter oss finna de rätta “vapnen” mot våra hinder. Du är värdig Guds kärlek. Du är värd glädje. Du är värd ett meningsfullt syfte som tar dig platser du aldrig trott att du skulle nå. 
DU är utvald.

Filipperbrevet 4:13 (Nya Levande Bibeln)
Jag kan göra allt som Gud ber mig om, tack vare Kristus, som ger mig styrka och kraft.

Matteus 19:26 (Nya Levande Bibeln)
För Gud är allt möjligt.

Vanessa