Kardinal Sarah: Förvänta dig inte att Guds barmhärtighet skall ösas över ossI år är det som många känner till Barmhärtighetens år. Ett jubelår för att fokusera att Gud i sin barmhärtighet öppnar sin famn för de som vill återvända till Honom.

Robert Kardinal Sarah pratar i boken "God or nothing"om hur vi måste göra för att Guds barmhärtighet skall kunna verka i våra liv:

Många troende gläds åt att höra talas om Gudomlig barmhärtighet, och de hoppas att Evangeliets radikala krav kan bli mer avspända till gagn för de som genom sina liv har valt att bryta sig loss från Jesu korsfästa kärlek. De uppskattar inte priset som Han betalade på korset, som frigjorde oss från syndens och dödens ok. De tror att på grund av Herrens oändliga godhet att allt är möjligt, samtidigt som de väljer att inte förändra något i sina liv. Många förväntar sig, som något normalt, att Gud skall ösa sin barmhärtighet över dem medan de fortsätter att leva i synd...
Men synd förgör mig: Hur kan kraften från gudomligt liv ympas på intet? Trots de upprepande uppmaningarna från Paulus, kan de inte förstå varför inte ljus och mörker kan existera tillsammans.

 Mer rekommenderad läsning i ämnet barmhärtighet går att hitta i den helige Johannes Paulus II: s encyklika Dives in Misericordia eller Rik på barmhärtighet på svenska.