SUK engagerar sig idéellt


Confessiones lyckades intervjua Pernilla Neamatallah, styrelseledamot i SUK och ansvarig för SUKs sociala medier angående SUKs senaste engagemang för jordbävningsoffer i Ecuador. 

Den 16 april drabbades Ecuador av en kraftig jordbävning, sedan dess har det skett över 200 skalvar, och ytterligare två jordbävningar. Jordbävningar skakade även om Japan under samma tidsperiod. Många blev levande begravda under ruiner, men detta uppmärksammades knappt i Sverige. På grund av den akuta situationen drog SUK igång en bönekedja och en insamling. 91 personer skrev upp sig på bönekedjan och ännu fler bad utan att registrera sig. SUK har hittills samlat in 6250kr, vilket har skickats till SUKs kontakt som befinner sig i Ecuador. 

SUK har tidigare organiserat en bönekedja för förföljda kristna, vilket även uppmärksammades i svensk media. Vad var det som gjorde att ni ville göra det igen? 

Det som hände i Ecuador och Japan uppmärksammades inte tillräckligt här i Sverige och vi kände att vi behövde göra någonting åt saken. Insamlingen startades då vi hade en kontakt i Ecuador som kunde hjälpa till direkt på plats. Bönekedjan skapades särskilt för att de som var begravda under byggnader skulle räddas. En bön är värd så mycket för de drabbade och det har alla möjlighet att bidra med.

Hur gick bönekedjan till? 

Bönekedjan varade i 24 timmar och man kunde skriva upp sig under ett eller flera ”20-minuterspass” under det dygnet. Det gjorde man via ett Doodle-formulär. Sedan bad man under sina pass med de drabbade i sina böneintentioner. Jag vet att vissa bad en rosenkrans medan andra bad fritt som de själva önskade.

Förväntade ni er att så många skulle skriva upp sig? 

Vi ville ju verkligen att det skulle vara en obruten bönekedja så att det alltid skulle vara minst en person i Sverige som bad för de drabbade. Personligen vågade jag nog inte hoppas att det skulle bli fullt på alla pass, särskilt inte under nattens timmar. Vi som drog igång det var beredda på att ta de passen som ingen annan ville ha. Det behövde vi dock inte göra, hela 91 personer skrev upp sig och ännu fler bad utan att skriva upp sina namn!

Nu har Caritas också dragit igång en insamling för jordbävningsoffren, hur länge kommer SUKs insamling att pågå?

Insamlingen till de drabbade i Ecuador höll på fram till den 10 juni. Eftersom att vår kontakt var kvar i Ecuador lite längre så fortsatte insamlingen men pengarna gick då till barn på barnhemmet Hogar Santa Lucía.

Finns det funderingar på att ha något ständigt pågående ideellt projekt från SUKs sida framöver?

Funderingarna finns absolut. SUK har sedan förra årsmötet någonting som vi kallar utskott. Vi i styrelsen har diskuterat om man kanske ska införa ett välgörenhetsutskott så att några personer fokuserar på just detta och möjliggör bestående projekt för att hjälpa våra medmänniskor världen över.