Ny studie - Folk som går till kyrkan lever längre

Den som går ofta i kyrkan löper mindre risk till en för tidig död än den som inte går lika ofta. Det är en slutsats i en ny undersökning.

De amerikanska forskarna bakom undersökningen har studerat 75 534 kvinnors hälsa och livsstil under en period på sexton år, fram till 2012.

En av de drygt två dussin faktorer som observerats, är hur ofta dessa kvinnor gick i kyrkan. Efter att ha jämfört dessa olika faktorer upptäckte forskarna skillnader mellan kyrksamma och icke kyrksamma.

För dem som gick till kyrkan mer än en gång i veckan minskade risken att dö i förtid med 33 procent. För dem som gick i kyrkan en gång veckan var motsvarande risk 26 procent och för dem som gick i kyrkan färre än en gång i veckan 13 procent.

Risken att dö i hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer följde samma mönster, rapporterar New York Times.

Möjligheten att människor med en hälsosam livsstil är mer benägna att gå i kyrkan än de som inte lever lika hälsosamt, vilket skulle kunna motbevisa studiens påstående, stämmer inte, enligt forskarna. Något sådant omvänt orsakssamband föreligger inte, menar de.

Också andra livsstilsfaktorer, som till exempel ett bra socialt nätverk och benägenhet att inte röka, bidrog positivt. Men den enskilt allra viktigaste faktorn som påverkar livslängden tycks, om forskarna har rätt, vara kyrksamheten.

– Den religiösa erfarenheten i en människas liv verkar vara något mycket kraftfullt, säger Harvard-professorn Tyler J VanderWeele, som är en av forskarna bakom studien som presenteras i Jama Internal Medicine.