Katolsk kyrka har vandaliserats 17 gånger under ett år - Love bombing någon?
Vår fru av Rosenkransens katolska församling i Karlstad har vandaliserats 17 gånger det senaste året, trots detta vägrar polisen rubricera brotten som hatbrott. Hatbrott är prioriterade vilket skulle innebära att polisen skulle behöva bidrag med fler insatser. Det kostar församlingen 8900 kr i självrisk varje gång. Bara under majmånad har kyrkan vandaliserats fyra gånger, och nu senast har någon/ några försökt att krossa glaset på dörren till kyrkans sidoingång. Man har även krossat fönster i en butik som står under renovering samt på den lokal som ligger intill i kyrkans huvudport på Tingvallagatan. På porten har det målats med tusch, bland annat upp och nervända kors.

Svenska kyrkan har visat sitt stöd genom en insändare till ntw.se:

"Karlstads stift och Karlstads pastorat har med stor upprördhet och oro tagit del av medias rapportering om de upprepade attentaten och vandaliseringarna av Katolska kyrkan i Karlstad. Eftersom attentaten är tydligt riktade mot Katolska kyrkan och inte drabbar andra lokaler i området går det inte att se det som annat är en hatkampanj mot församlingen. Attentaten gör det inta bara otryggt för Katolska kyrkans församlingsmedlemmar och anställda, de är också en attack på vårt öppna samhälle och vår religionsfrihet.
På detta sätt vill vi uttrycka vårt stöd till våra kristna syskon i Katolska församlingen i Karlstad!
Esbjörn Hagberg, Harald Cohén
Biskop respektive domprost"

Kyrkans uthyrda lokaler har även blivit utsatta skadegörelse. Butiksägaren säger i en intervju till Värmlands Folkblad: "Vi har ju ingenting med kyrkan att göra, vi hyr ju bara lokalerna"

Är det inte dags att visa Vår Fru av Rosenkransen lite kärlek?