Kardinal Müller: Påvens förmaning tillåter inte Kommunion för frånskilda/omgifta


Prefekten för Troskongregationen, näst efter påven den som uttalar sig i lärofrågor i Vatikanen, har svarat på frågan om påve Franciskus senaste förmaning, Amoris Laetitia, har öppnat dörren för frånskilda och borgerligt gifta att ta emot Kommunion.

Kardinal Gerhard Müllers svar är entydigt: Kyrkans lära kan inte förändras, och förmaningen gjorde inte det.

Kardinalen gav sitt yttrande i samband med en resa till Spanien. Som Die Tagespost rapporterat om, och som översatts av Maike Hickson på 1Peter5 till engelska, så svarade Kardinal Müller direkt på de argument som försöker tolka Amoris Laetitia och framhållit, för att citera nyhetstidningen, att "dörren har blivit öppnad för omgifta att få ta emot Kommunion i individuella fall."

Tidningen rapporterar att kardinalen fastslog, "med beslutsamhet", att detta inte var fallet, och att tidigare påvars redogörelser i frågan fortfarande står fast.

"Detta gäller helt klart för mottagandet av Kommunionen för omgifta frånskilda" sade Müller. "Vad som lärts ut av Johannes Paulus II i Familiaris Consortio och av Benedikt XVI i Sacramentum Caritatis är fortfarande gällande på ett oförändrat sätt."

Påståenden om att Amoris Laetitia ändrat bruket i Kyrkan gällande Kommunion för frånskilda och omgifta baseras mycket på fotnot 351, som är i en kontext som ägnas åt Kyrkan pastorala omsorg för par i "irreguljära" förhållanden, och som säger att detta bistånd "i vissa fall inkluderar Sakramentens hjälp" - med referens till Botens Sakrament och Eukaristin. 

Likväl, denna ringa fotnot mottogs av många, inklusive ett flertal tyska biskopar, bland dem Kardinal Reinhard Marx, som en förändring bort från helige Påve Johannes Paulus II i Familiaris Consortio. Kardinal Walter Kasper, utan att göra en referens till fotnoten, påstod att det "verkar klart" att förmaningen tillåter Kommunion för omgifta frånskilda.  

I Familiaris Consortio säger påve Johannes Paulus II att par i äktenskapsbrottsliga omgiften bara kan motta Eukaristin om de separerar, eller om de inte kan detta på grund av "allvarliga skäl", skall de leva som bror och syster dvs. utan en sexuell relation. 

Dock klargjorde Kardinal Müller att denna Magisteriala lära, inte kan förändras, och även om påven hade intentionen, så saknas förutsättningarna för att göra en sådan rejäl förändring i Amoris Laetitia.

"Om Amoris Laetitia ämnade upphäva en sådan djupt rotad och viktig troslära skulle den uttryckt sig tydligt och gett anledningarna till detta. Emellertid, en sådan redogörelse är inte att hitta. Inte någonstans tar påven upp frågan kring sina företrädares argument. Den baseras inte på den subjektiva skulden av dessa våra bröder och systrar, utan snarare, på den synliga, objektiva livsstilen som är i motsats till Kristi Ord."

Angående fotnot 351 sade kardinalen att den inte talade om specifikt om omgifta frånskilda. 

"Utan att gå in på frågan på djupet, är det viktigt att påpeka att denna fotnot hänvisar på ett allmänt sätt till objektiva situationer av synd, och inte till specifika fall av borgerligt omgifta frånskilda" sade han. "För denna senare situation har sin egna distinkta karakteristik som särskiljer sig gentemot andra situationer."

Kardinalen klargjorde återigen att fotnot 351 ändrade läran som förkunnades av påve Johannes Paulus II eller Kardinal Joseph Ratzinger, när den senare var prefekt för Troskongregationen. Fotnot 351 "berör inte tidigare lära" sade kardinalen. "Föreskrifterna från FC 84 och SC 29 och deras tillämpning i samtliga fall fortsätter vara giltliga."

Kardinal Müllers redogörelse angående den omdiskuterade fotnot 351 är sannolikt det högsta klargörande vi kommer att få från Vatikanen. När påve Franciskus nyligen blev tillfrågad angående fotnoten under en resa från ön Lesbos i Grekland, svarade han att han mindes inte den, eller vad den sade. 

Kring frågan om Kommunion för frånskilda och omgifta, hänvisade påven journalisterna till en presentation av Kardinal Christoph Schönborn som hölls i Vatikanen samma dag som förmaningen släpptes. 

I den presentationen, citerade kardinalen  fotnot 351, och sade att den ger svaret på frågan om vad påven säger "i sammanhanget om tillgång till Sakramenten för folk som lever i "irreguljära situationer?"  Då sade Kardinal Schönborn: "I bemärkelsen om "via caritatis" (AL 306) bekräftar påven, att Sakramentens hjälp kan bli mottagna i speciella fall. Men för dessa fall ger han oss inga fallstudier eller recept..."

Die Tagespost rapporterade också att Müller på andra håll gällande frågan om Kommunion för frånskilda och omgifta bekräftade otvetydligt Kyrkans traditionella lära:

"Principen är att ingen riktigt vill ta emot ett Sakrament - Eukaristin - utan att samtidigt leva i enlighet med de andra Sakramenten, bland dem Äktenskapets Sakrament. Den som lever på ett sätt som motsäger den äktenskapliga förbindelsen motsätter sig Äktenskapets Sakraments synliga tecken. Med hänseende till hans egen person, blir han ett "mottecken" gentemot oupplöslighet, även om han subjektivt är utan skuld. Precis som att hans egna liv är i motsats till tecknet, så kan han inte vara delaktig i det högre Eukaristiska tecknet - i vilket den inkarnerade kärleken av Kristus är manifesterad - genom att motta den heliga Kommunion. Om Kyrkan skulle tillåta en sådan person att motta den heliga Kommunionen, skulle hon i så fall begå den gärning som Thomas Aquinas kallar för "en falskhet i de sakramentala tecknen." 

En fri översättning från Life Teen