Gör er inga bekymmer

För en människa som mig själv, som ständigt går och bekymrar sig för minsta lilla sak är Matteusevangeliets 6:25-34 en stark tröst. Den påminner oss att vi som kristna egentligen borde leva ett relativt bekymmerslöst liv och sätta vår tillit till vår Fader. Han kommer att hjälpa oss med allting och om det inte blir som vi hade önskat, ja då är det helt enkelt inte hans vilja med vår liv.

Gör er inga bekymmer


25Därför säger jag er: bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna?  26Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de?  27Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? 

28Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. 29Men jag säger er: inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem.  

30Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen, som i dag finns till och i morgon stoppas i ugnen, skall han då inte ha kläder åt er, ni trossvada?  

31Gör er därför inga bekymmer, fråga inte: Vad skall vi äta? Vad skall vi dricka? Vad skall vi ta på oss?  32Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta.  33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.  

34Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

/ Mimo