Älska och gör vad du villDen helige Augustinus vet vi många vem det är och att han, tillsammans med några andra Heliga, räknas som en av Katolska Kyrkans viktigaste fäder. Han skrev mängder med texter om andliga och filosofiska ting och om hur man bör leva som en Kristi lärjunge. Trots att han skrivit så mycket om det kristna livet skulle man nästan kunna sammanfatta allt i en enda mening han skrivit. Nämligen: "Älska och gör vad du vill."

Denna mening innehåller det mest centrala i det kristna livet. Att leva och handla i och efter Kärleken. Vi måste givetvis vara medvetna om att denna kärlek som talas om inte är av det slag som världen har att ge, utan av slaget som den Helige Anden har att ge och utgjuta i våra hjärtan.

Hur ska vi då kunna älska på detta sätt som St. Augustinus menar? Och ska vi inte följa Guds Vilja istället för vår egen? Att uppnå denna kärlek har de heliga visat oss är möjligt genom sina många exempel. Det viktigaste är överlåtelsen, den ständiga bönen och omvändelsen som vi varje dag får möjlighet till i alla situationer. Det gäller att växa i allt detta genom att ersätta synden med dygd, högmodet med ödmjukhet och missmodet med hopp. Allt detta kommer leda till att vi ger mer utrymme åt den Helige Anden att ta sin boning i oss och därför också Guds Vilja, som kan bli vår egen, att verka genom oss.

När detta sker fylls vi av den Kärleken som St. Augustinus och de andra heliga pratar om. Om vi förenas med Herren på detta sätt ska vi förbli i Honom så att Han också förblir i oss (John 15:4). När Heliga Aposteln Paulus lät detta ske sa han: "och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig." (Gal 2:20) Det handlar om att förneka sin egenvilja för att ge rum åt Guds Vilja, som vi varje dag ber om när vi i Herrens bön säger: "Låt din vilja ske".

Med detta kan man därför förklara St. Augustinus mening betydelse med att: Låter man den Helige Anden verka i oss kommer Kärleken att blomstra i oss. Vi kommer att älska Gud och vår nästa och handla efter kärleken. När vi älskar Gud kommer vi att följa hans bud (John 14:15) och då förenas vår egen vilja med Guds.

Älskar vi Gud och låter den Helige Anden bo i oss kommer våra tankar, våra intentioner och vår vilja att renas och förenas med Guds. Därför kan St. Augustinus med rätta uppmana och säga till den Kristne att: "Älska och gör vad du vill!"

- Reflektion av Petri