Inte bara fasta


I och med askonsdagen påbörjas, i alla fall i västkyrkan, en fyrtio dagars fasta, på latin quadragesima, som pågår fram tills påskafton. Denna fasta är en förberedelse inför årets största kyrkliga festhögtid, nämligen påsken och en åminnelse av de fyrtio dagar som vår Herre Jesus Kristus fastade i vildmarken och blev frestad av djävulen innan sitt offentliga framträdande (se Matt 4:1–11 samt Luk 4:1–13). Att fasta i 40 dagar likt vår Herre skrev den helige Gregorios Palmas: 

När du fastar så här lider du inte bara med Kristus och dör med Honom, du återuppstår också med Honom och regerar med Honom i evigheters evighet. Om du genom sådan fasta blir hoptvinnad med Hans död, skall du också dela återuppståndelsen med Honom och ärva evigt liv. 
[Predikan 13]

Gud uppmanar oss också att fasta rent allmänt då han förbjöd Adam och Eva att äta av frukten.

Herren Gud gav detta bud: ”Du får äta av alla träd i trädgården utom av trädet som ger kunskap om gott och ont. Den dag du äter av det trädet skall du dö.” 
[1 Mos 2:16–17]

Basileios den store menade att fastan är lika gammalt som människan; det var föreskrivet i paradiset. [Om fastan, 1.3]

Vår Herre gav oss även instruktioner för hur vi skall fasta:

När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna, som vanställer sitt utseende för att människorna skall se att de fastar. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj in ditt hår och tvätta ditt ansikte, så att inte människorna ser att du fastar, utan bara din fader i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig. 
[Matt 6:16–18]


Fastan är en tid av bön och bot. Fastan är en tid av förberedelse och helgelse genom frivilliga ändringar i sitt liv, botgöring och barmhärtighetsgärningar. Fastan lär oss att älska vår själ mer än våra kroppar. Alla kristna borde under denna period öva förödmjukelse och sträva mot helighet under dessa fyrtio dagar.

Hur man fastar är upp till en själv efter bästa förmåga.

Se upp så ingen lockar dig från denna läras väg, ty då för han dig med sin lära bort ifrån Gud. Om du förmår bära hela Herrens ok, är du fullkomlig, men om du inte är det, så gör vad du förmår. 
[Didache 6:1-2]


Man skall komma ihåg att riktig fasta är oskiljaktig från oupphörlig bön och genuin ånger.


Ånger utan fasta är fruktlös 
- Basileios den store (Om fasta, 1.3)


Fasta får aldrig bli reducerad till att avstå från viss mat. Fasta är fruktlös utan barmhärtighetsgärningar. 

Låt oss inte bli själviska när vi avstår från mat som är den ädla fastan. Låt oss fasta på ett acceptabelt vis, så det behagar Gud. En sann fasta är en sådan som ställs mot ondska, det är självkontroll över tungan. Det är kontroll över ilskan, avståndstagande från saker som lust, tala ont, lögner och falska löften. Självförnekelse från dessa saker är en riktig fasta. Så fasta från dessa saker är gott.
- Basileios den store (Om fasta 1.7)


För de som inte riktigt ännu har funderat över vad man kan göra eller avstå ifrån kommer här lite förslag uppdelat på tre punkter. Reflektera gärna över varje kategori och på vad du kan göra på varje punkt.

1. Frivillig förändring i livet
Ge upp saker som vi tids nog ändå måste ge upp nämligen dåliga vanor. Målet här är att bryta med de dåliga vanorna för evigt och fastan är ett mycket bra tillfälle för detta. Älska din själ mer än din kropp!
Exempelvis: Skvallra, slösurfa, se på TV, äta för mycket, småäta, äta och dricka skräpmat (som att dricka läsk), dåliga alkoholvanor, att beklaga sig, använda vulgära ord, inte gå upp i tid, snooza, slösa tid spela TV-spel, gå på bio, värdelöst skrivande på facebook, bloggar, twitter osv.

2. Botgöring
Gör någon form av bot. Målet här är att lära sig säga nej till de små sakerna nu så att du kan säga ”NEJ” till de stora frestelserna senare. Du kan återuppta detta efter att fastan är över. Älska din själ mer än din kropp!
Exempelvis: Undvik att äta eller dricka sådant som du gillar, som desserter, ge upp att äta ute, att ta varma duschar, dricka alkoholhaltiga drycker osv.

3. Barmhärtighetsgärningar
Utför goda och heliga gärningar. Målet här är att stärka din relation med Kristus och med Hans älskade Kyrka. I bästa fall kan man starta något här som man fortsätter med när väl fastan är över. Älska Gud mer än dig själv!
Exempelvis: Be rosenkransen varje dag, gå i daglig Mässa så ofta det är möjligt, läs Bibeln i ett visst antal minuter varje dag, spendera mer tid med din familj, läs en helgonbiografi, läs mer andlig litteratur, besök varje dag vår Herre i tabernaklet osv.Glöm inte bort att gå till bikten under fastan och låt inte denna tid av ökad helighet gå dig förbi!