En helg om kroppens teologi
Efter helgens läger sitter jag hemma med en enorm läger-baksmälla, värre än många andra gånger. Sveriges Unga Katoliker (SUK) anordnade lägret i samarbete med Syster Sofie OP och Peter Wiberg – med temat kroppens teologi.

Jag genomförde en liten intervju med 20 deltagare mot slutet och den visar verkligen att fler än jag uppskattade helgen. För alla som missade lägret av olika anledningar, oroa er inte, föredragen spelades in och kommer att komma upp på hemsidan kroppensteologi.se

Frågan jag ställde var: ”Vad tar du med dig från denna helg?”

Honorine – ”Jag fick insyn i äktenskapet och dess betydelse. Att kunna förstå sig själv först innan man påbörjar ett förhållande och att det är okej att vara ensam.”

Fadi – ”Jag gillade hur det teoretiska vi lärde oss, som var så vackert, kunde beskrivas konkret med Peter Wibergs vittnesbörd så att det bildade en vacker klang.”

Helena – ”Att min sexualitet är något fint som är värt att ta hand om, den sanna betydelsen av vad ett kyskt liv är och vilka gåvor kyskheten kan ge. Att ett förhållande/äktenskap i sig aldrig kan vara meningen med våra liv - det är alltid Gud som är målet.”

Christoph – ”Gemenskapen, och alla nya kunskaper om kroppens teologi. Vi fördjupade oss i ämnet och det gav jättemycket. Jag förstår vad kyskhet innebär nu.”

Magdalena – ”Den sakramentala tillbedjan under natten, att vaka med Jesus. Det var fint att vi avlöste varandra och att någon alltid vakade.”

Carl – ”Jag fastnade speciellt för syster Sofies föredrag om Första Moseboken. Där hon talade om Guds plan med skapelsen i begynnelsen. Jag fick en djupare förståelse för varför vi känner den här saknaden av fullkomlighet och Guds plan med våra liv.”

Nadin – ”Möjligheten för tillbedjan var viktigt och man kom verkligen nära Gud på ett nytt sätt. Jättebra föreläsningar, men man skulle egentligen behöva en till helg med fördjupning av ämnet.”

Daniel – ”Kyrkans syn på kyskhet vilket är intressant och lärorikt. Man har fått perspektiv på saker.”

Amanda – ”Det är så lätt att glömma att ha Gud i sin närvaro och leva dagligen med Honom. Men det blir verkligen en påminnelse om det efter varje läger då man kommer ifrån allt det ytliga i världen och kan tänka klart. Man glömmer även att uppoffringar ger någonting bättre än vad man först var ute efter. Det jag tar med mig är att uppoffring är värt det och att det finns ett så mycket större syfte i saker och ting än vad man skulle kunna tro och förvänta sig. Man får istället något så mycket större, en gåva från Gud.”

Stefan – ”Kortfattat har jag fått en ny aspekt på sexualiteten. Hur det hör ihop med det kroppsliga och andliga. Det har varit väldigt givande.”

Valeria – ”Man fick mycket information om ett ämne som man inte visste så mycket om innan och det är sånt man verkligen kan ta med sig i framtiden.”

Meron – ”Sanningen bakom begäret och driften som vi människor har. Syftet med Guds plan för oss här på jorden.”

Mais – ”Man har förstått vad sex är för något från kyrkans perspektiv. Även äktenskapets betydelse.”

Daniel – ”Jag visste mycket om ämnet innan men har fått en djupare syn på det.”

Ruzica – ”Jag har fått en djupare insikt om äktenskapet och hur stort och heligt sakramentet faktiskt är. Hur Gud har en större mening med heligheten mellan man och kvinna inför äktenskapet. För mig har helgen varit en helande process och att Gud gör allting nytt.”

Mateusz och Mikael – ”Jag kommer ta med mig en djupare förståelse av kärlek. Inte bara som mekaniskt styrd av begär utan som ett djupare själsligt möte.”

Gabriela – ”Jag tar med mig förnyad styrka att gå Guds väg och många underbara nya bekantskaper.”

Van – ”Jag tar med mig själva temat. Man visste att samlag innan äktenskap inte är tillåtet men man fick ett helt nytt perspektiv efter att ha lyssnat på alla föredrag. Det var bra att få höra bägge könens åsikter angående temat också.”

Marcela – ”Det jag kommer ta med mig är att man måste våga öppna sig för kroppens teologi, våga tro på omvändelsen. Gud har barmhärtighet för alla människor som tar emot Honom med hela sitt hjärta.”

Anonym – ”Det var skönt att det fanns tid för att bikta sig. Kändes som att livet började på nytt efter det.”

(TIPS FÖR DEN NYFIKNE! Klicka in på www.kroppensteologi.se och sedan ”Om kroppens teologi”  ”Kroppens befrielse”  ”Den ursprungliga människan”)!

Ett stort TACK till alla som deltog och gjorde helgen helt underbar!