Dialog med Satan eller Jesus?


Det är viktigt att höra skillnaden mellan syndens fader och kärlekens Fader, så att man med Guds hjälp förblir i kärleken. 

Fulton Sheen, som nu är med änglarna i himmelen, var en ärkebiskop i USA som var väldigt tydlig med att vi inte får tro att satan är en låtsaskaraktär, en kraft långt borta eller något diffust. Nej, satan är en distinkt person som med en tredjedel av alla änglar har gjort uppror mot Gud. Han hatar dig, han vill förgöra dig, han väntar på att du i svaghet ska synda om och om igen. Han gör allt detta på grund av sitt hat mot Gud, som skickade sin Son till att rädda människorna. Gud blev människa och detta avskyr Lucifer som vill förgöra oss. Mina vänner, var medvetna om att denna kamp inte är fiktiv, lägg därför ditt liv i Guds moder Marias händer och samtala dagligen med Gud genom bönen.

Fulton Sheen sa att det är väldigt viktigt att urskilja mellan Jesus och satans röst. Rösten som innan du syndar säger "Ja, det är inte farligt, det är lugnt, tänk inte på det, bara gör det, kör bara… denna gång är det lugnt, kom igen" - det är djävulens röst som lockar som ormen gjorde mot Eva. Däremot den andra rösten som säger "Det är inte bra för dig, tänk efter, använd ditt förnuft"- det är Jesus som talar till dig. Sedan lägg märke till skillnaden nu hur det låter efter synden "Du är patetisk, du faller hela tiden, du kommer aldrig att bli stark, nu när du syndar kan du lika gärna fortsätta, du är inte värd något", detta är satan som vill knäcka dig, driven av hat. Sedan har vi Jesus röst efter synden "Du är stark, du kan, kom till mig så skall jag lyfta dig, jag älskar dig, tappa aldrig hoppet"

Kunskapen om Guds röst och nåd stärker mig så att jag inte faller för samma synder hela tiden. Genom att använda Fulton Sheens råd om att aktivt lyssna på vems röst det är som viskar i vårt öra, kommer vi träna oss på att höra Guds röst allt klarare så att vi genom Hans nåd återvänder till Honom.

- Fadi