Det nya Ratzingerbiblioteket har invigts

På eftermiddagen onsdagen den 18 november invigdes ett bibliotek i Vatikanen helt och hållet tillägnat påven emeritus Benedictus XVI. Invigningsceremonin hölls av ordförande för det Påvliga Kulturrådet kardinal Gianfranco Ravasi under titeln: Från Bibeln till Bibilioteket: Benedictus XVI och ordets kultur.
Biblioteket innehåller fler än tusen böcker på 37 språk som ska ge studenter från hela världen möjlighet att läsa Benedictus XVI:s tankar. Biblioteket har färdigställts tack vare en donation från påven emeritus själv till Fondazione Ratzinger och Libreria Editrice Vaticana. Det innehåller katekeser och volymer om hans läror. Bland de mest värdefulla volymerna är missalet som påven Benedictus använde vid en av sina apostoliska resor.
Ordförande för Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger Benedetto XVI msgr. Giuseppe Antonio Scotti berättade att de genom biblioteket vill hjälpa studenter som vill lära känna påven emeritus läror. Teologiska, filosofiska, politiska och kulturella läror, som kan bli en framtida skatt.
Det nya biblioteket kommer att berika det historiska i det påvliga tyska kollegiet i Vatikanen. Kardinal Gianfranco Ravasi sa vid invigningen att målen med biblioteket är tre: att bära fram Guds Ord, att man återgår till läsning av böcker och att föra fram påven Benedictus läror. Biblioteket påminner om påven emeritus teologi, som är relevant för den konciliära och post-konciliära perioden. Påven emeritus Benedictus XVI har skrivit en mängd texter som är grundläggande för teologin  men även för alla troendes tro.