Att se Gud med sitt hjärta

"Saliga är de som inte har sett men ändå tror" - Joh 20:29


Oftast vill vi först se innan vi tror på något fullt ut. Det kan handla om fakta vi hör från media, saker vi lär i skolan men också i våra relationer. Logiskt tänkande i samband med våra sinnen, ger oss chansen att med vårt förstånd se saker för hur de verkligen är. Gud säger att Hans vägar inte är som våra. Han utmanar oss att försöka tänka ett steg längre. Att tro på en osynlig Gud i en synlig värld. Men är Han verkligen så osynlig som vi egentligen tror? 

I mitt liv har jag varit med om många situationer där jag undrat över ifall Gud varit med mig. Jag har ju inte kunnat se Honom, så hur skulle jag veta om Han var där? Gud ber oss inte att lita blint på Honom. Han har gett oss alla medel vi behöver för att kunna själva avgöra vad som är sanning eller inte. Det beviset är Hans ord, Jesus. Det är upp till oss att våga och vilja se Honom. Tron öppnar våra ögon och tar oss ut på djupt vatten, så som Petrus när han gick emot Jesus på öppna havet. Där har vi exemplet att Gud håller oss i sin hand och släpper inte så att vi drunknar ifall vår tro skulle ge vika. Sätter vi vårt fokus på Jesus så försvinner stormen. Han är drivkraften som för oss vidare på livets väg. Dit vi egentligen är kallade att gå, till slutmålet i himlen. 

Hade vi kunnat se Jesus som Han verkligen är, tror jag att vi inte hade kunnat leva normalt. Vi hade blivit så överväldigade av Hans härlighet att vi hade helt enkelt stannat upp från våra sysslor och plikter. Därför gav Han oss sig själv i Eukaristin, så att vi kan vara förenade livet ut tills vi möter Honom i fullhet vid tidens slut. 

Jesus är med dig hela tiden, både när du tänker på Honom och när du inte gör det. Han är din bäste vän. Därför när du känner dig ensam, är det bra att stanna upp och våga erkänna vad du känner för Honom. Det är inte lönt att gömma sig från Gud, Han vet hur du känner dig innerst inne. Oftast bättre än vad du själv gör. Att våga förtrösta på Honom fullt ut kommer ge dig den frid du behöver för att vara lycklig. Men först innan du gör det, behöver du öva dig i att ge Gud åtkomst till ditt hjärta bit för bit. Det är då man inser att Gud alltid ger det bästa, och mer än vad du kan tänka dig. Var inte rädd, Gud är med dig!

- Nathalie