Påve Franciskus prisar många för sin ödmjukhet. Ödmjukhet är inte alltid den enklaste dygden att försöka leva upp till i sitt vardagsliv trots att vi skall växa i ödmjukhet för att mer och mer bli Kristuslika. Oftast är det snarare enklare att peka på bristen av ödmjukhet för att förstå var vi brister. Den helige Josemaría Escrivá hjälper oss på den punkten från ett av sina verk:


Låt mig påminna dig om några av många uppenbara tecken på bristande ödmjukhet:
1. att tycka att det man gör eller säger är bättre än det som andra gör eller säger.
2. att alltid vilja få som man vill.
3. att argumentera utan att ha rätt eller - om man har rätt - att insistera, envist och på ett otrevligt sätt.
4. att säga sin åsikt utan att någon har bett om den och utan att kärleken till nästan kräver det.
5. att förakta andras synpunkter.
6. att inte se alla sina talanger och goda egenskaper som lånade.
7. att inte erkänna att man inte är värd någon ära eller uppskattning, inte ens marken man går på eller sakerna man äger.
8. att anföra sig själv som exempel i samtal.
9. att tala illa om sig själv för att andra skall få en god uppfattning om en eller för att bli emotsagd.
10. att ursäkta sig när man blir tillrättavisad.
11. att undanhålla någon förödmjukande brist för sin föreståndare för att han inte skall upphöra att tänka väl om en.
12. att vara nöjd när man hör sig lovordas eller att glädjas över att ha blivit omtalad i positiva ordalag.
13. att det smärtar att andra är mer uppskattade än man själv.
14. att vägra utföra lägre sysslor.
15. att försöka eller vilja utmärka sig.
16. att smyga in självberöm i samtal eller antydningar om sin egen värdighet, klipskhet, kunnighet eller yrkesmässiga anseende.
17. att skämmas för att man inte äger vissa saker.

Helige Josemaria - Bed för oss!
På eftermiddagen onsdagen den 18 november invigdes ett bibliotek i Vatikanen helt och hållet tillägnat påven emeritus Benedictus XVI. Invigningsceremonin hölls av ordförande för det Påvliga Kulturrådet kardinal Gianfranco Ravasi under titeln: Från Bibeln till Bibilioteket: Benedictus XVI och ordets kultur.
Biblioteket innehåller fler än tusen böcker på 37 språk som ska ge studenter från hela världen möjlighet att läsa Benedictus XVI:s tankar. Biblioteket har färdigställts tack vare en donation från påven emeritus själv till Fondazione Ratzinger och Libreria Editrice Vaticana. Det innehåller katekeser och volymer om hans läror. Bland de mest värdefulla volymerna är missalet som påven Benedictus använde vid en av sina apostoliska resor.
Ordförande för Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger Benedetto XVI msgr. Giuseppe Antonio Scotti berättade att de genom biblioteket vill hjälpa studenter som vill lära känna påven emeritus läror. Teologiska, filosofiska, politiska och kulturella läror, som kan bli en framtida skatt.
Det nya biblioteket kommer att berika det historiska i det påvliga tyska kollegiet i Vatikanen. Kardinal Gianfranco Ravasi sa vid invigningen att målen med biblioteket är tre: att bära fram Guds Ord, att man återgår till läsning av böcker och att föra fram påven Benedictus läror. Biblioteket påminner om påven emeritus teologi, som är relevant för den konciliära och post-konciliära perioden. Påven emeritus Benedictus XVI har skrivit en mängd texter som är grundläggande för teologin  men även för alla troendes tro.

Det är viktigt att höra skillnaden mellan syndens fader och kärlekens Fader, så att man med Guds hjälp förblir i kärleken. 

Fulton Sheen, som nu är med änglarna i himmelen, var en ärkebiskop i USA som var väldigt tydlig med att vi inte får tro att satan är en låtsaskaraktär, en kraft långt borta eller något diffust. Nej, satan är en distinkt person som med en tredjedel av alla änglar har gjort uppror mot Gud. Han hatar dig, han vill förgöra dig, han väntar på att du i svaghet ska synda om och om igen. Han gör allt detta på grund av sitt hat mot Gud, som skickade sin Son till att rädda människorna. Gud blev människa och detta avskyr Lucifer som vill förgöra oss. Mina vänner, var medvetna om att denna kamp inte är fiktiv, lägg därför ditt liv i Guds moder Marias händer och samtala dagligen med Gud genom bönen.

Fulton Sheen sa att det är väldigt viktigt att urskilja mellan Jesus och satans röst. Rösten som innan du syndar säger "Ja, det är inte farligt, det är lugnt, tänk inte på det, bara gör det, kör bara… denna gång är det lugnt, kom igen" - det är djävulens röst som lockar som ormen gjorde mot Eva. Däremot den andra rösten som säger "Det är inte bra för dig, tänk efter, använd ditt förnuft"- det är Jesus som talar till dig. Sedan lägg märke till skillnaden nu hur det låter efter synden "Du är patetisk, du faller hela tiden, du kommer aldrig att bli stark, nu när du syndar kan du lika gärna fortsätta, du är inte värd något", detta är satan som vill knäcka dig, driven av hat. Sedan har vi Jesus röst efter synden "Du är stark, du kan, kom till mig så skall jag lyfta dig, jag älskar dig, tappa aldrig hoppet"

Kunskapen om Guds röst och nåd stärker mig så att jag inte faller för samma synder hela tiden. Genom att använda Fulton Sheens råd om att aktivt lyssna på vems röst det är som viskar i vårt öra, kommer vi träna oss på att höra Guds röst allt klarare så att vi genom Hans nåd återvänder till Honom.

- Fadi
"Saliga är de som inte har sett men ändå tror" - Joh 20:29


Oftast vill vi först se innan vi tror på något fullt ut. Det kan handla om fakta vi hör från media, saker vi lär i skolan men också i våra relationer. Logiskt tänkande i samband med våra sinnen, ger oss chansen att med vårt förstånd se saker för hur de verkligen är. Gud säger att Hans vägar inte är som våra. Han utmanar oss att försöka tänka ett steg längre. Att tro på en osynlig Gud i en synlig värld. Men är Han verkligen så osynlig som vi egentligen tror? 

I mitt liv har jag varit med om många situationer där jag undrat över ifall Gud varit med mig. Jag har ju inte kunnat se Honom, så hur skulle jag veta om Han var där? Gud ber oss inte att lita blint på Honom. Han har gett oss alla medel vi behöver för att kunna själva avgöra vad som är sanning eller inte. Det beviset är Hans ord, Jesus. Det är upp till oss att våga och vilja se Honom. Tron öppnar våra ögon och tar oss ut på djupt vatten, så som Petrus när han gick emot Jesus på öppna havet. Där har vi exemplet att Gud håller oss i sin hand och släpper inte så att vi drunknar ifall vår tro skulle ge vika. Sätter vi vårt fokus på Jesus så försvinner stormen. Han är drivkraften som för oss vidare på livets väg. Dit vi egentligen är kallade att gå, till slutmålet i himlen. 

Hade vi kunnat se Jesus som Han verkligen är, tror jag att vi inte hade kunnat leva normalt. Vi hade blivit så överväldigade av Hans härlighet att vi hade helt enkelt stannat upp från våra sysslor och plikter. Därför gav Han oss sig själv i Eukaristin, så att vi kan vara förenade livet ut tills vi möter Honom i fullhet vid tidens slut. 

Jesus är med dig hela tiden, både när du tänker på Honom och när du inte gör det. Han är din bäste vän. Därför när du känner dig ensam, är det bra att stanna upp och våga erkänna vad du känner för Honom. Det är inte lönt att gömma sig från Gud, Han vet hur du känner dig innerst inne. Oftast bättre än vad du själv gör. Att våga förtrösta på Honom fullt ut kommer ge dig den frid du behöver för att vara lycklig. Men först innan du gör det, behöver du öva dig i att ge Gud åtkomst till ditt hjärta bit för bit. Det är då man inser att Gud alltid ger det bästa, och mer än vad du kan tänka dig. Var inte rädd, Gud är med dig!

- Nathalie