Om att vara katolik och gay? Intervju med Biskop Anders Arborelius

Under Sveriges Unga Katolikers årsmöte (mars, 2015) passade Confessiones på att intervjua biskop Anders om hur vi ungdomar och våra församlingar kan välkomna personer som identifierar sig som homosexuella:
...

- Biskopen, under ditt tal tidigare talade ni om förföljelsen av kristna och att vi utgör en minoritet på många platser i världen. Men vi har även en minoritet inom kyrkan, nämligen personer som är troende katoliker och som identifierar sig som homosexuella, hur ska vi välkomna dem så att de inte känner sig exkluderade?

Biskopen svarade:
- Jag tror att det är det som vi ska göra med alla människor, att inte dela in dem i kategorier som vi ska klassificera sådär, utan att vi ska ta emot dem med samma omsorg, värme och kärlek som vi gör med andra människor. Jag tror att det är viktigt att vi har den attityden att varje människa är skapad till Guds avbild, varje människa har rätt till vår omsorg, vår kärlek och vårt intresse. Om vi har den här grundattityden då behöver det inte vara något problem, skulle jag säga. Och det gäller ju andra grupper också, för vi vet att vi människor har en tendens att utestänga vissa från vår kärlek. Det kan vara väldigt olika, det gäller att tänka efter vilka som inte känner sig hemma hos oss. Vilka är det som vi kanske medvetet eller omedvetet utestänger. 

Biskopen sade vidare:

- Just här måste man visa speciell omsorg, kärlek och omtanke eftersom det kan vara en utsatt grupp. Samtidigt har kyrkan en viss syn som för dem kan vara svår att acceptera, och därför behöver man hjälpa dem med extra pastoral själavård och omsorg så att de förstår att de är välkomna och är hemma i en kristen gemenskap. Så jag skulle säga här gäller det som gäller för varje människa, alla har rätt till vår omsorg och kärlek. Sen kan naturligtvis ske en diskussion om vissa saker, det får man vara medveten om att det blir ju det alltid, men att vi gör en extra ansträngning att visa dem och andra grupper som ibland kan känna sig utestängda att de är välkomna.
....

Kyrkan ser inte på homosexuella som "fel", en person kan aldrig vara fel. Alla är vi skapade till Guds avbild. Däremot anses homosexuella handlingar vara felaktiga eftersom de stänger av den sexuella akten från att ge liv. Kyrkan är dock tydlig med att man ska ta emot homosexuella med:
"respekt, medlidande och finkänslighet. Varje tecken på orättfärdig diskriminering när det gäller dessa människor skall undvikas. Dessa personer är kallade att förverkliga Guds vilja i sitt liv, och om de är kristna är de kallade att med Herrens offer på korset förena de svårigheter de kan råka ut för på grund av sin läggning" (Katolska kyrkans katekes).

- Redaktionen