Jag kämpar för livet! En 17- årings tal till sin klass

Natasha fick i uppgift att hålla ett tal av sin lärare i svenska och valde då att prata om abort.  Tack för ditt mod Natasha! / RedaktionenAbort är en fråga som utan tvekan väcker känslor hos många av oss.
Både hos de som är för att abort ska vara lätt tillgängligt samt hos de som ifrågasätter det.
I dagens sekulära Sverige florerar det på nytt en debatt kring abort, där båda sidor, för och emot, kommer med tillsynes goda argument för sin sak. Jag kommer att komma in på detta lite närmare senare under talet, men först vill jag klargöra vad en abort går ut på: det handlar helt enkelt om att avbryta en graviditet genom att mamman tar läkemedel som stöter ut barnet eller genom att läkaren skrapar ut henne/honom. Vilken teknik man använder för att avbryta graviditeten beror på hur långt man har kommit i sin graviditet. I Sverige får man göra abort till och med 18 graviditetsveckan, alltså när man är ca 4 månader gravid. Ingreppet kan ta allt från några timmar till ett par dygn. Vid 18 veckor kan mamman redan känna barnets rörelser, barnet har hår på huvudet, har ett eget matsmältningssystem, hjärta, lungor, ja egentligen allt och väntar bara på att få växa till ännu mer. Väntar man ett par veckor till kan barnet överleva utanför magen med hjälp av olika vårdinsatser.    

När man införde fri abort i Sverige, argumenterade man för att det va kvinnans rättighet att själv bestämma över sin kropp. I USA hade man fram till 2001 rätt att genomföra abort vid 9 månaden, med motiveringen att barnet inte är ett liv förrän det har tagit sitt första andetag. Det här kan tyckas absurd för alla oss som har hållit ett nyfött barn eller som själva kanske blev för tidigt födda. I Sverige däremot införde man redan från början en lagstiftning som sade att så länge barnet kan överleva utanför magen får man inte göra abort. Alltså satte man redan där en gräns, och den gränsen dras ner ju mer forskningen går framåt. Förr visste man inte att barnet redan hade utvecklat allt den behövde redan tidigt under graviditeten, men med hjälp av vetenskapen blir människans utveckling allt tydligare för oss.

Kvinnan har rätt till sin egen kropp, hon får göra vad hon vill med den, men när hon är gravid så handlar det inte längre bara om en kropp utan om två kroppar, två hjärtan. Om vi verkligen tror på vårt eget argument att hon ska få göra abort för det är hennes kropp och barnets inte är lika viktig, ja, då ska hon få göra abort upp till 9 månaden, för det är ju fortfarande hennes kropp då. Men hur många av er skulle gå med på att knivhugga ett nyfött barns lungor, för att mamman inte vill ha honom eller henne? Ja det var så man gjorde i USA, och som man idag diskuterar om att återinföra där. För om man verkligen tror på sitt argument, då måste man tro på det hela vägen. Men vi gör inte det i Sverige, vi erkänner att barnet också har rätt till liv. Med hjälp av vetenskapen har vi sett att livet börjar betydligt tidigare än vad man trodde förr, och därför säger vi att om vi kan rädda det utanför magen har vi inte heller rätt att döda det när den är i magen.

Om man ska gå till botten med abort så handlar det om vem som har rätten att avgöra när man får avsluta någon annans liv. För liv är det ju, det har vetenskapen fastställt.

Resultaten av den fria aborten ser vi idag i länder som Indien och Kina där kvinnor utgör en minoritet, eftersom de fråntas rätten att få födas bara pga. sitt kön. Är inte det diskrimminering? I Danmark är personer med Downssyndrom snart helt utrotade eftersom de anses inte vara lika värda som ett friskt barn. Hej då ICA – Jerry, du är inte lika mkt värd som oss andra… men vi låtsas att du är det men om vi hade chansen skulle vi inte låta dig få födas. Den fria aborten säger också att du som lyssnar på mig kan lika gärna dö, dig kan man fräta sönder, skära av armar och ben på och skrapa ut som straff för att din far var en våldtäktsman.

Mina vänner, vi kan inte fortsätta låtsas som om abort bara handlar om kvinnans rätt till sin egen kropp. Gör vi det förminskar vi oss själva som människor. Abort är en komplicerad fråga som måste diskuteras, inte något som vi skakar av oss och sen faller tillbaka på gamla vanor i rädsla att ifrågasätta.

När du var 18 dagar gammal i din mammas mage började ditt hjärta att slå, det är samma hjärta som slår idag. Tack!


- Natasha