Fäst blicken på originalet!

Det är av fundamental betydelse för människan att hon vet vem hon är, att hon känner sin sanna identitet. Sanningen om människan är att hon i sitt väsens djup tillhör en annan, att hennes liv inte är hennes egendom. När du söker dig själv, ditt sanna jag, kastar du dig i den andres - i Guds - armar.

Många, för att inte säga de allra flesta, har hamnat i en identitetskris. Psykologin, psykoterapin, pedagogiken erbjuder många möjligheter att övervinna krisen, och de kan säkert ha sin nytta. Men den djupaste identitetskrisen består i att människan förnekat sin samhörighet med Kristus, och den krisen kan psykologin inte lösa.

Din sanna identitet kan du endast finna genom att bejaka din fundamentala Kristus- tillhörighet. En riktig människa blir du bara om du om och om igen väljer att vara den du verkligen är. Det är med blicken fästad på sin Son som Gud skapade dig. Han har format dig efter Sonens bild. Den rena avbilden av honom i dig har blivit nedfläckad, och det krävs en del möda för att återställa den. Men innerst i dig finns ändå det ursprungliga originalet kvar, och det är där du verkligen är dig själv.

Det är klokt att inte främst rikta uppmärksamheten mot det som gått snett i dig: synden, det som skadat din Kristuslikhet. Det är mycket bättre om du först ser på allt det som ännu oförstörd finns kvar av Guds avbild i dig, och så försöker vara trogen den sannaste och bästa delen av dig själv.