Blir man en ängel när man dör?

Nej, man blir inte en ängel när man dör! 

Människor och änglar är två skilda varelser. I katolska kyrkans katekes (329 och 330) hänvisar man till Augustinus när man förklarar vad änglar är för något:
’Ängel’ betecknar funktionen, icke naturen. Du frågar vad denna natur kallas. Jag svarar: ande. Du frågar efter vad denna natur gör. Jag svarar: den gör en ängels verk. Om man menar vad den är, så är det en ande; om man menar vad den gör, så är det en ’ängel’.” Änglarna är till hela sin varelse Guds tjänare och budbärare. Därför att de ”ständigt ser min himmelske Faders ansikte” (Matt 18:10), är de sådana som ”uträttar hans befallning, så snart de hör ljudet av hans befallning” (Ps 103:20).
Som rent andliga varelser har änglarna förnuft och fri vilja. De är personliga och odödliga. De överträffar i fulländning alla synliga varelser i skapelsen. Glansen av deras härlighet vittnar om detta.

När en människa dör, och förhoppningsvis kommer till himmelen, blir han eller hon inte en ängel, utan är ett helgon.

Ni kan läsa mer om änglar i f. Witolds text "Änglarnas hierarki och uppdrag"