Biskopssynoden - Allt du behöver veta (typ)!

Synod (grek. synodos - församling, sammankomst) är ett annat ord för kyrkomöte. Biskopssynoden instiftades år 1965 av påven Paulus VI, som efter andra Vatikankonciliet ansåg att man bättre kan ta tillvara biskopars erfarenheter genom att bjuda dem till ett gemensamt möte.

Hösten 2014 sammankallade påven Franciskus katolska biskopar till ett möte där man diskuterade "familjen". Syftet med sammankomsten var att definiera de nuvarande problemen, samt samla erfarenheter och förslag från de närvarande biskoparna. Under synoden lyftes bl.a. frågan om "omgifte" för skilda, kvinnors roll i kyrkan och homosexuella äktenskap. Synoden är inte beslutsfattande och omröstning som sker under dessa möten är inte avgörande för påvens val. Du kan läsa ett sammanfattande dokument från förra mötet här.

Den 4 oktober började andra delen av synoden om familjen, som skall pågå fram till den 25 oktober. Temat har väckt många känslor även bland icke- katoliker, som har flikat in med sina åsikter i olika debattforum, däribland Sveriges f.d. ambassadör till den heliga Stolen Ulla Gudmundsson som i dagarna skrev artikeln "Slut på tålamodet med katolsk sexism".

Inför synoden har biskopar från olika länder bekänt färg genom att publicera böcker där de argumenterar för sin sak. Exempelvis har biskopar från Frankrike, Tyskland och Schweiz släppt böcker som "Familjemångfald i den katolska kyrkan" och "Äktenskapet i brytpunkten. Den katolska kyrkans kamp om familjen", där man ifrågasätter äktenskapets oupplöslighet samt att det kristna äktenskapet bara är möjlig mellan en man och kvinna. Biskopar från afrikanska stift har i sin tur gett ut boken "Afrika - Kristus nya hemland" där de kritiserar de europeiska biskoparna och varna för att låta den katolska trosläran påverkas av västerländska sekulariserade värderingar.

Vi på Confessiones kommer att följa synoden och hålla er uppdaterade!

Du kan läsa mer om biskopssynoden här.