Kristus Konungens kyrka vinnare av årets ljuspris


Kristus Konungens kyrka i Göteborg vann den 8 september det prestigefyllda Svenska ljuspriset. Priset är en årlig tävling som vill lyfta fram den absolut högst nivån av ljusplanering och ljusdesign i Sverige, Priset delades för första gången, under prisets 23-åriga historia, mellan två kandidater, där Kristus Konungen delade första platsen med LUX i Lunds Universitet. Priset delades ut i Berns salonger i Stockholm.

Juryns motivering för varför Kristus Konungens kyrka vann löd:
” Ett varmt innerligt ljus återspeglar verksamheten, som har tolkats på ett finstämt och mycket lyhört sätt. Känsligheten för miljön och beställarens tankar blir uppenbar för besökaren. Betydelsefulla detaljer och symboler har fångats med skärpa och träffsäkerhet. Montaget är så skickligt genomfört att endast ljusets funktion kvarstår.”
Vi på Confessiones redaktion kan bara gratulera Kristus Konungens församling för priset samt det lyft för kyrkorummet som den nya ljussättningen har inneburit.

Läs mer här >>