10 bibelcitat om familjen
* Underordna er varandra i vördnad för Kristus. - Ef 5:21

* Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den för att helga den genom reningsbadet i vatten och genom dopordet. Ty han ville själv låta kyrkan träda fram till sig i härlighet utan minsta fläck eller skrynkla; helig och felfri skulle den vara. På samma sätt är också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv, - Ef 5:25-28


* En driftig hustru är sin mans krona - Ords 12:4


* Om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå. - Mark 3:25


* Lev efter din fars bud, min son, förkasta inte din mors undervisning. Bär dem alltid vid ditt hjärta och bind dem kring din hals. Då skall de leda dig när du går, vaka över dig när du sover och tala till dig när du vaknar. - Ords 6:20- 22


* Men om någon inte sörjer för sina anhöriga, i synnerhet den egna familjen, har han förnekat tron och är sämre än en som aldrig har trott. - 1 Tim 5:8


* Varje rike som är splittrat blir ödelagt, och en stad eller en familj som är splittrad kan inte bestå. - Matt 12:25


* Ni barn, lyd era föräldrar för Herrens skull, det är er skyldighet. Visa aktning för din far och din mor; det är det första bud som följs av ett löfte: så att det går dig väl och du får leva länge på jorden. Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och vägled dem efter Herrens vilja. - Ef 6:1-4


* Den som finner en hustru finner lycka, han har vunnit Herrens behag. - Ords 18:22


* Tre ting fyller mig med välbehag, att se dem gläder både Herren och människorna: sämja mellan bröder, vänskap mellan grannar och att man och hustru lever väl tillsammans. - Syr 25:1