SUK-reträtten som skakade om mig

Jag hade en väldigt intressant upplevelse en tid tillbaka. Det råkade ske under en SUK-reträtt, där följande fråga ställdes: Vad innebär det att leva som kristen?

Om sanningen ska fram så har jag aldrig i mitt liv ifrågasatt min egna kristna tro. Många intressanta svar slängdes fram från personer som satt till vänster och höger om mig. Så rakt på sak var dessa svar att de fick mig att ifrågasätta mig själv och det jag tror på. 
Utifrån min egen religiösa uppväxt och erfarenheter har jag lärt mig att försöka separera mina två enheter, eftersom jag insåg hur mycket konflikt de bringade. Jag talar om min religiösa kropp och själ. Trots att dessa två lever på varandra, kan jag inte låta bli att märka hur olika deras behov är ibland. Anden vill men kroppen är svag (Matt 26:41). Det krävs en klok hjärna för att kunna handskas med sin ande och kropp samtidigt. I Johannesevangeliet 6:27 kan vi läsa:
"Arbeta inte för den föda som är förgänglig utan för den föda som består och skänker evigt liv och som Människosonen skall ge er. Ty på honom har Fadern, Gud själv, satt sitt sigill."
Denna vers i sig själv hjälper dig att reda ut dina prioriteringar i livet. Jesus är livets bröd. Det eviga livet som lovats vår själ, inte vår kropp.

Låt oss spola tillbaka till Adam och Eva. Gud skapade människan till sin egen avbild. Ur jorden formade han Adam. Och när Adam syndade får han som straff att leva på jorden, döden tar kroppen tillbaka och gör den till aska. Genom Jesus som själv tog på sig döden och övervann den erbjuds vi ett evigt liv av kärlek hos Fadern. På domedagen kommer vår själ att ställas inför rätta. Det låter läskigt med det är det som väntar oss alla, även Adam. Har vi under vårt jordiska liv valt världens falska löften och sökt att enbart tillfredsställa kroppens begär framför själens behov? Har vi låtit bli att gå till mässan, att be, att bry oss om och älska våra medmänniskor så lär vi inte trivas i himmelen.

Att leva för den eviga kärleken redan här på jorden är vad det innebär att vara en kristen. Ja det är komplicerat, men Jesus har visat oss vägen, och motiverar oss till att gå i hans fotspår. Fråga gärna dig själv:
Vad är det som gör dig till en kristen?