Påven till ungdomarna: Var inte rädda att gifta er

”Kära ungdomar, var inte rädda för äktenskapet. Kristus följer nådefullt makarna som förblir enade i Honom” 

Så lyder påven Franciskus tweet som sändes ut på tisdagen. Twitterkontot@Pontifex har över 22 miljoner följare i hela världen.

Det är nu mindre än tre månader till Familjesynoden och ordförande för det Påvliga Familjerådet  ärkebiskop Vincenzo Paglia talar med Vatikanradion om detta och om påvens ord:
Vi känner alla till alla de problem som finns kring äktenskap och familjen nu. Men påven sätter fingret på den grundläggande frågan att många ungdomar tyvärr är rädda för att gifta sig. Det finns en kultur som ökar rädsla och förvirring som gör att man lätt drar sig tillbaka. Påven Franciskus upprepar till dagens ungdomar: ”Var inte rädda!” Det är lite konstigt att denna mening från Bibeln måste upprepas 365 gånger, varje dag. Men denna outtröttliga upprepning måste få genljuda i de ungas hjärtan och sinnen eftersom meningen är kopplad till Jesus och äktenskapet. Ett evigt äktenskap som ger samhället stabilitet.

Att påven riktar sig till ungdomarna genom Twitter är ett sätt att nå dem på och msgr. Paglia hoppas att många ungdomar tar till sig budskapet i hjärtat.

Vad kan då kyrkan göra för att betona skönheten i äktenskapet? Msgr. Paglia tror att det handlar om att se äktenskap och familj som ett val inte bara för sig själv, utan som ett sätt att förändra världen. Äktenskap och familj betyder inte bara mycket för den inre kretsen utan för samhället och för världen.