Biskop Anders Arborelius höstbrev

Brev vid höstens början till våra församlingar

Kära kyrkoherdar, kära bröder och systrar i våra församlingar!

Först av allt vill jag välkomna er alla till Stiftsvallfärden till Vadstena lördagen den 29 augusti. Jag hoppas att många av er har möjlighet att delta. Under vallfärden tackar vi Gud för det Gudsvigda livet och för alla som på detta sätt ger sitt liv för att tjäna Gud och sin nästa. Samtidigt ber vi om kallelser för vår Kyrka, vi ber för familjesynoden och för våra trosfränder och alla andra som drabbats av krig och förföljelse i Irak, Syrien och andra länder. Vi visar vår solidaritet genom att bidra till vallfärdens kollekt för den kaldeiska Jungfru Maria-kyrkan, som skall byggas i Södertälje/Hovsjö. Höstens början är ett gynnsamt tillfälle för att omvända oss till ett mer helhjärtat liv i gemenskap med Kristus. Vallfärden kan hjälpa hela vårt stift att ta evangeliet på större allvar och ge oss kraft att vittna om vår tro. Det är viktigt att vi alla försöker se hur vi kan växa i kärlek till Vår Herre och efterfölja honom i hans barmhärtighet. Senare i höst börjar det Barmhärtighetens år som vår påve Franciskus har utlyst. Det påminner oss om Faderns oändliga barmhärtighet, han som har utgett sin älskade Son för vår frälsnings skull. Det uppmanar oss att sätta barmhärtighet och godhet i centrum för vårt sätt att leva. Som Faderns barn får vi ständigt ta emot hans barmhärtighet. Därför måste vi också låta Anden förvandla oss, så att vi i vår tur kan visa barmhärtighet mot alla dem som behöver vår hjälp.

Stiftets Caritas vill förmedla Guds omsorg och barmhärtighet. Jag är mycket tacksam för att så många vill delta i Caritas arbete på olika sätt. Från stiftets sida vill vi också erbjuda våra församlingar och missioner hjälp för att bygga upp sitt karitativa arbete. Barmhärtighetens år är verkligen ett gyllene tillfälle för att förstärka stiftets karitativa engagemang. Det är glädjande att se att stiftskollekterna för Caritas nödhjälp har ökat markant. Det är viktigt att bygga ut vårt inlandsarbete, eftersom det också på nära håll finns stora behov. Det är min förhoppning och bön att vi överallt i vårt stift försöker se hur vi som den barmhärtige Faderns älskade barn kan översätta vår tro till handling och så bli trovärdiga vittnen om Guds barmhärtighet.

I ett tidigare brev uppmanade jag alla våra församlingar att utse en person för att vara församlingens ”flyktingansvarige”, eftersom så många flyktingar och asylsökande strömmar in i vårt land. Många av dem är katoliker och de behöver få kontakt med sin egen Kyrka. Jag ber att varje församling meddelar vilken person man utsett till detta hedersuppdrag.

Med min förbön och välsignelse till er alla. 
Stockholm den 20 augusti 2015