Låt Guds ord slå rot i dig och växa


”Om ni hör hans ord idag, förhärda inte era hjärtan”


Detta Ord har en djup betydelse, och finns omnämnd i både Hebréerbrevet och Psaltaren. Det handlar om när israeliterna blev räddade ur Egypten, hamnade i öknen och där förstockade sina hjärtan och satte Herren på prov. Dessa ord förföljde mig på ett särskilt sätt förra året, då jag mer och mer började inse hur hårt mitt hjärta är och hur döv och blind jag varit för Ordet under alla dessa år, speciellt när det varit svårt. Jag började inse hur det var till MIG Gud talade i Mässan och allmänt när jag läste Bibeln. Att det var till mig, som kanske inte är den mest fromma katoliken i alla sammanhang, som Gud ändå ville nå ut till med sin kärlek. Det slog mig verkligen att de Heliga Sakramenten inte är något symboliskt och att Bibeln är inte bara någon bok med fina berättelser. Det finns bara en sann tolkning av Guds ord, men vi alla kan applicera detta på olika sätt beroende på vad vi går och har gått igenom. Det viktiga är att vi förstår att vi alltid behöver lyssna till Guds röst.

Jesus blev själv prövad av djävulen i öknen, och när djävulen sa att Jesus skulle bevisa Sin makt genom att omvandla stenarna till bröd så svarade Jesus: ”Det står skrivet: Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun”.
(Matteusevangeliet 4:4)

Själv har jag insett att det är i dessa svåra stunder som jag har chansen att verkligen komma nära Gud. När jag känner att jag bara vill vila från allt som sker i livet, då har jag chansen att be eller öppna Bibeln istället för TV:n. Gör man detta även när man inte känner att man dras till det, så kan man erfara en stor nåd då man motsätter sig en väldigt stor frestelse.

Men när man blir mer öppen för att ta emot Guds Ord och är redo att göra Hans vilja i sitt liv, så kan man samtidigt mötas av många nya hinder. Man kan finna Ord i Bibeln som kan ”slå en”, och man kan inse hur långt ifrån Gud man egentligen är. Det är ju egentligen något bra, för då kan man urskilja Guds vilja. Men samtidigt kan det vara riktigt smärtsamt att behöva byta riktning på någonting i ens liv, det kan kännas rent av omöjligt... 

Det gäller alltså att man läser Ordet med hjälp av den helige Anden som vägledare, och inte enbart med egna ögon för att finna de svar man själv vill ha. Man kan inte ta bort delar av den Heliga Skriften och man kan heller inte ta bort delar av Guds löfte till en! För Gud vill göra oss ALLA helgade men då kan vi inte ge oss in halvt, utan vi måste ge allt åt Honom. Det betyder inte att vi måste överge vårt liv, men att vi åtminstone låter våra tankar, gärningar och ord styras mer av Honom varje dag. Det är svårt att inse vissa synder vi haft, vissa avgudar eller dåliga vanor. Så ibland faller vi, men också Jesus föll ju med sitt kors; det viktiga är att vi reser oss igen. Men för mig har i alla fall allting blivit mycket enklare när jag på riktigt försökt lita mer på Gud i vissa perioder, och jag har sett allt med klarare ögon! Gud vill det bästa för oss; Han vill ge oss Sin kärlek, och frid, men det betyder också att vi ska tacka JA, utan att vi känner oss tvingade till det.

”Jesus svarade: ”Viktigast är detta: Hör, Israel, Herren, vår Gud, är den ende Herren, och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. 
(Markusevangeliet 12:29-30)

Det viktigaste är alltså att vi gör allt, stort som smått, med kärlek. Men vi ska inte fastna vid vår egen illusion av kärleken. Kärlek är att vilja det bästa för den andre, utan villkor. Det är därför vi till exempel också är kallade till att älska våra fiender, ta hand om de fattiga, inte älska världen. Det räcker alltså inte att ta del av Guds Ord på något sätt och bara tycka ”åh, så sant det där är”, ”åh, vad fint”, eller ändra oss tillfälligt. Vi måste varje dag försöka omvända oss. För det är möjligt!

Jesus sa:


”En man gick ut för att så sitt utsäde. När han sådde föll en del på vägkanten, och folk trampade på det och himlens fåglar åt upp det. En del föll på berghällen, och när det hade kommit upp, vissnade det bort eftersom det inte fick någon väta. En del föll bland tistlarna, och tistlarna växte upp samtidigt och förkvävde det. Men en del föll i den goda jorden, och det växte och gav hundrafaldig skörd.” Sedan ropade han: ”Hör, du som har öron att höra med.”
”Vad liknelsen betyder är detta: Utsädet är Guds ord. De vid vägkanten är de som hör ordet, men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan, för att de inte skall tro och bli räddade. De på berghällen är de som tar emot ordet med glädje när de hör det men som inte har något rotfäste. De tror en kort tid, men i prövningens stund avfaller de. Det som föll bland tistlarna, det är de som hör ordet men som längre fram kvävs av livets bekymmer, rikedomar och nöjen och aldrig ger mogen skörd. Men det som kom i den goda jorden, det är de som hör ordet och tar vara på det i ett gott och rent hjärta och genom uthållighet bär frukt.”(Markusevangeliet 4:3-8, 10-12)

- Anonym 

Tips:

Be om vägledning av Helig Ande innan du går i Mässan eller tar emot något annat Heligt Sakrament, men också om du väljer att öppna Bibeln hemma. Tacka för det ord du får. Skriv ner det. Be över det. Helig Ande ger oss vishet och andra gåvor vi aldrig trodde skulle få. Ju mer vi förtröstar på Gud och ger Honom tid så kommer vi känna mer frid och glädje även när det är som svårast i våra liv, för vi vet att vi har våra ögon riktade mot Himlen.